Hulpactie orkaan “ Otto” Costa Rica. (Los Chiles)

DE VERGETEN RAMP!

DAMWÂLD – Baudina Bakker, Lilian de Jong-Bakker en Klaas Pranger hebben een hulpactie opgestart voor het getroffen gebied in Costa Rica door de orkaan Otto. Hierover is weinig gemeld in de media. Het noorden van Costa Rica is door de orkaan Otto vorige week vrijdag volledig overstroomd. Er is in één dag zoveel regen gevallen als normaal in een half jaar. Dit heftige natuurverschijnsel heeft het noorden van Costa Rica volledig lam gelegd. Vooral het plaatsje Los Chiles tegen de grens met Nigaragua is zwaar getroffen. Veel huizen zijn met het water meegespoeld. In dit gebied zijn al 10 doden te betreuren. Er zijn vooral veel mensen dakloos geworden. De eerste schattingen hiervan liggen rond de 10.000 gezinnen. Zij hebben werkelijk niks meer. Geen kleding, geen huis en vooral geen eten.

Onze familie aldaar is ook getroffen. Eén tante is haar hele huis kwijt, en zit nu met vele andere daklozen in een gemeentelijke noodvoorziening. Het gebied is dagenlang niet te bereiken geweest voor hulpdiensten. Wij hebben het idee dat de bevolking van Costa Rica volledig vergeten wordt door de rest van de wereld!!

We willen helpen en hebben uw steun nodig. We willen geld inzamelen om voor onze familie en andere slachtoffers hulp te organiseren. Enkele donaties hebben we al mogen ontvangen via onze facebookpagina “hulpactie slachtoffers orkaan Otto Costa Rica”.  Deze donaties kunnen gestort worden op

IBAN: NL 04 ABNA 0426 1316 73 T.n.v. Hulpactie slachtoffers orkaan Otto Costa Rica

Alle gelden worden overgemaakt naar nederlandse familie van ons die in Costa Rica woont. Aldaar houdt Lilian de regie. Het is nog kleinschalig maar, we hopen dat mede door aandacht in de media onze volgende acties meer worden opgemerkt. Foto’s en andere informatie over onze actie kunt u vinden op onze facebookpagina. “hulpactie slachtoffers orkaan Otto Costa Rica”

De kracht van onze actie is het eenvoudige karakter. We houden het volledig in eigen hand en maken geen gebruik van een grote overhead. Wij kennen het land. Wij hebben daar al de contacten met bedrijven e.d. Bovendien hebben we er ook al vele huizen laten bouwen. We zijn gewoon betrokken mensen die onze familie en vrienden in Costa Rica willen helpen.

Wit u ons steunen? Maak dan uw bijdrage over op:

 

IBAN: NL 04 ABNA 0426 1316 73 T.n.v. Hulpactie slachtoffers orkaan Otto Costa Rica

 

Bij voorbaat dank voor u hulp: Baudina Bakker, Lilian de Jong-Bakker en Klaas Pranger.

Voor meer info kunt u contact opnemen met

Klaas pranger

Trekweg 1 9104 AB damwoude.

Tel 06 23597730

Facebook Hulpactie Slachtoffers orkaan Otto Costa Rica  .