Galerie Noordvleugel definitief

galerie-noordvleugel2in de rij van tien beste galerieën 2017

Eervolle negende plaats.

VEENKLOOSTER – Galerie Noordvleugel te Veenklooster staat definitief in de Top Tien 2017 van de beste galerieën van Nederland. Noordvleugel eindigde op de negende plaats met maar weinig stemmen verschil ten opzichte van de genomineerde collega’s.
Galerie Noordvleugel is de enige Friese galerie die in de afgelopen jaren tot deze verkiezingen is toegelaten, de Top Tien heeft weten te bereiken en voor 2017 er een vaste plaats in heeft. Al met al een schitterend compliment voor Jan en Mineke Bosma en te beschouwen als een kroon op hun werk.
Galerie Noordvleugel valt vooral op door de hoge kwaliteit van de al vele jaren wisselende exposities, exposities waarop uitsluitend vooraanstaande kunstschilders en beeldhouwers worden gepresenteerd. Jan en Mineke Bosma hebben het talent hun tentoonstellingen zo samen te stellen dat iedere nieuwe expositie weer vele belangstellenden naar Veenklooster lokt.

De thans lopende expositie met werk van Romee Kanis (bronzen beelden) en Paul Christiaan Bos (uilen), trekt een voortdurende stroom bezoekers. De tentoonstelling is nog tot februari volgend jaar te bewonderen.

Paul Christiaan Bos, kunstenaar en schrijver, bouwde met hulp van biologen een grote, zo natuurlijk mogelijke Uilenburcht. Sindsdien leiden twee Uilen, Coppernickle en Feline, daar ongestoord hun leven. Vanaf het begin observeert hij ze elke dag urenlang vanuit schuilhutten, en maakt aantekeningen, prachtige schetsen en schitterende schilderijen. Eind oktober 2016 heeft dit geresulteerd in “De Uilen “, een boek waarin, tussen de verhalen over de Uilen, ook veel van zijn tekeningen en schilderijen van de Uilen staan. Dit nieuwe boek vertelt de ontwikkelingen binnen deze unieke Uilenfamilie.

In de bronzen beelden van Romee Kanis komen lichamelijkheid en innerlijkheid op bijzonder elegante wijze samen. De gracieuze vormen, de balans en de spanning in het lijnenspel tonen een innerlijke wereld tussen kracht en kwetsbaarheid, zonder te idealiseren. ‘Wat ik voel, beeld ik uit in brons,’ zegt ze. Toch is haar werk allerminst introvert te noemen. Romee werkt namelijk regelmatig in opdracht. Vanuit dat contact gaat ze op zoek naar treffende wijzen om het gevoel van de ander te duiden. In de herkenning ontstaan dan vormen die raken. Ook zoekt haar werk, eenmaal geëxposeerd in een galerie, vrijpostig contact met de toeschouwer.