De TV kantine, Black Beauty!

(Column)  DOKKUM – Ik zit dat su ’s even te bekieken, de TV kantine. Das ook wel wat veur hier in Noardeast-Fryslân. Ik sien dat wel veur my. Tuurlyk sil ik my verplaatse in de personages van vele dokkumers as een echte Carlo. Maar wie wurdt dan myn Irene Moors? Ik dacht aan Pytsje de Graaf.

De opnames sille plak viene in de Raedsael van ’t gemeentehûs. In de bodekamer is de schminkafdeling. Ik sien Wiebe Dijkstra as een ware Mike de Boer Pytsje met een overload aan plamuur omtoveren tot een diva as Annelies van der Meer. Simon Vellema maakt van mij een ware Jan Michiel van der Gang. Ik krij ’n bodepak aan en ’n skitterend haarstukje van Theo Haarsma. De castelein van ut beroemste busstation in gansen land. Annelies en Jan Michiel speule op hun beurt de jury van de verkiezing van de kienderburgemeester van Dongeradeel. En dan gaat ut mis…

Krekt wenneer Pytsje as Annelies de winnaar bekend make sil, komt Albert van der Ploeg de sael binnen stuiteren. Die speul ik dan natuurlyk en in myn verbeelding maak ik ’n foto van een deunske hokkeling. Maar ut was Lenie Lap die plots op de achtergevel van de raedsael projecteerd werd. Dat skiet Annelies in ’t verkeerde keelsgat en ze hanteert de microphone of presenteerde ze een modeshow op ‘e Syl. ,,Lenie draagt hier ’n zuidwestertje van IO Sorrido uit Dokkum en de geshowde kaplaarzen kunt u kopen bij de V&D partijhandel van Epie Kooistra.” Toen moest Pytsje iniens in de hûd van Hilma Boomsma krûpe en ik in die van Epie Kooistra.

Pytsje bedocht haar gien moment: ,, Ik wol de foarsitter freagje om ’n ketier skorsing. Ik haw tiid nedich om my oan te passen oan myn nije funksje binnen dit programma. Ut is wichtig disse rol goed te spieljen en de TV Kantine net ta ’n verfal te jaaien.” Ik denk ook even na: ,, Ik as Epie. Wie had dat docht?” Maar ik dacht bij myself: ,, Syn BMW, die neem ik mee.”

Dan speul ik nog ’n solo: Titus Vogt! Fanût de Jumbo laat ik my met de Tuk Tuk aflevere by ut bestuur van de Admraliteitsdagen. Ik spring ût de veul te krappe laadrûmte van de trapkar op drie wielen en brul ût volle borst: ,, Hallo Dokkum! Kom maar doorrrrr…!” En: ,, De trossen los!”

En dér kwam Sake Boskma ook nog binnen, as zwarte piet. Maar as echte regiseur beslût ik dat dat niet kin. Ik vien eilykst dat hij lyk as by RTL niet meer zwarte piet weze mut. Black Beauty is meer op syn plak. As ’n ware hengst. Siest ‘m draven over de Diepswal? Met pannen en dienbladen vol plezier?

Nee, dat suu hier aanslaan in de regio: ‘De TV Kantine, op Dokkumer wyze!’ Produced by Harpoenmedia.nl. Dat haalt het wel!

Dikke Tût,

Harmen Poortman