Binst Zwanger? Jim wete niet wat jim anrichte.

DOKKUM – Nou echt, as jim froulje zwanger binne wete jim niet wat jim anrichte. Ongelooflyk! Gustern had ik wat ouwe dvd’s met kienderfilms opskareld by ’n goeie kennis. ‘N stuk of vijf. Oans kleine manneke was su bliid dat ik drekt ’n dikke tût van ‘m kreeg. ,, Heit hewt morgen de dvdspeuler onder de flatscreen en dan gaan dou en ik tegare filmkieken, akkoord?” ,,Jaaaah jippie”, aldus de kleine man.

De volgende dag kreeg ik opdracht om twee pizza’s te halen bij de plaatselyke Jumbo. Ien Picante veur my en ’n Bolognese veur mem. ,, En oans jonkje, wat eet die dan?”, vroeg ik. ,,Die eet wel wat van my met” , aldus de lady. Dus ik gaan heen met de Almost Harley en kom thûs met wat vraagt werd: De twee pizza’s. ,,Wer is de vla? En Rik wil toch ook wel syn eigen pizza. Dus gaan nog mar ’n keer. Een Hawaii,” Dus kom ik weer by de pizzakoeling en wat ik al verwacht had is dan ook werkelykhied: Hawaii is ûtverkocht. Ik beslût ’n Salami met te nimmen. En denk tevens al aan de column die ik hier nou veur jim skrief. Lekker rustig by de kachel in myn Mancave.

Ik kom in ‘e hûs en werkelyk: Drama! Rik is niet bliid dat de televisie niet gewoan op rtl 4 wil. Ik lég ût dat de scartkabel van de dvd d’r in zit en dat die omwisseld wurde mut met die van de digitale ontvanger. Ik maak d’r drekt werk van maar vertel d’r by dat deze platte kiekkast ien van de eersten is en dat we eilykst ’n nije hewwe mutte. Zonder afstandsbediening is ut skakelen tussen de zenders en de externe in- en ûtgangen byna onmogelyk. Of ik mut om ’n bypassende ab naar de Wissel.

Dér gaan ik wederom… op de snor met ’n bloedgang naar de kringloop. ,, En as ik dér niks vien dan gaan ik naar Jan Talsma om een nije smarttievie. Wat kin my ut skele. Of sil ik dan toch mar ’n universele afstandsbediening hale dèro?”, waren myn gedachten. Eenmaal in de Electrworld (Want de Wissel had niks) laat ik my ’n universeel abje aanprate en met dat ding in de hânnen laat ik my ook advisere over de smartkiekers. Dér gaat myn mobiel: ,, Ik hew de scartkabel d’r beter in drukt en nou doet ie ut. Kom mar weer thûs. Watte? twintig euroos veur een zapper? Binstou helemaal gek! By de action hewst die dingen veur ’n paar centen. Geef maar weer terug, malloat.”

Ik geef de verkoper de afstandsbediening terug en attendeer hem op het feit dat de vrouw die van de week zu’n universele zapper komt halen waarskijnlyk myn vrouw wese sil. Su kom ik thûs en hewt de lieve de Bolognese al klaar. Ik nim ut over en smiet de Salami in de oven en vraag veur de sekerheid even hoelang ze hem d’r in had hewt. ,,Een dik kwartier.”,is ut antwoord. ,,Kinst alvast wel een stukje krije.” Ik bedank vriendelyk want ik sien an de kleur wel dat my hier ’n leugen verteld wurdt. Ûteindelyk gaat de picanto ook in de oven en om de wachttiid te overbruggen nim ik toch ’n hapke van de Bollie Bollie. ,,Niet lekker, hè?”, vraag ik an mem. ,,Neen.” Ze had de oven veurverwarmd gedurende vier minuten en vervolgens ’t tien-minutenprogramma brûkt. Das krekt lang genoeg veur ’n slappe booiem.

Nou was ik vanavond even an ut ventileren by ’n maat, ’n lotgenoat zeg mar. En ik hoopte om half neugen thûs te kom’n en dan ut voetball’n even te sien. By ut ûtzwaaien hoopten en verwachtten we beide dat ik by thûskomst de boadskap krije suu dat de teevee allinich mar op voetbal wil. Niets is minder waar: GTST hewt seumerstop en de kiekkast staat vastspiekerd op ‘Nieuwe Tijden’.

Mar moeke gaat morgen wel om ’n nije zapper!

Harmen Poortman