Aanpassingen IJsfontein Dokkum mogelijk

Gemeenteraad wordt gevraagd ruimte te bieden voor nieuw ontwerp

DOKKUM – Op dinsdag 16 februari kwamen 150 mensen samen in de Grote Kerk in Dokkum. Hier werd het onafhankelijk advies gepresenteerd voor een eventuele ijsfontein op de Markt in Dokkum. De ijsfontein is een cadeau van Stichting Kulturele Haadstêd 2018. Deze fontein hoort bij een reeks van 11 fonteinen die de Elfstedenroute markeren. Kunstenaars met internationale bekendheid ontwerpen de fonteinen en er wordt gezorgd voor internationale aantrekkingskracht. Voor Dokkum is kunstenaar Birthe Leemeijer gevraagd.

Er is veel gezegd en geschreven over het bijzondere concept-ontwerp van Birthe Leemeijer. Wat uit de vele reacties en gesprekken met inwoners en ondernemers duidelijk is geworden, is dat vrijwel iedereen vindt dat de Markt een opwaardering verdient. Het kunstwerk van Birthe Leemeijer, de ijsfontein, kan daarvoor een aanjager zijn zo vindt het college van Dongeradeel. “Maar dat kunnen wij wel vinden, het gaat er nadrukkelijk om wat de mienskip ervan vindt. Daar hebben wij in de reactieronde en gespreksronde een goed beeld van gekregen. We zijn heel blij met de betrokkenheid en input,” aldus burgemeester Marga Waanders. De komst van een eventuele ijsfontein is wellicht dé kans om de Markt naar een hoger niveau te tillen. Stichting Kulturele Haadstêd 2018 is in ieder geval bereid een flinke financiële en creatieve impuls te geven. De openbare ruimte moet aansluiten bij het kunstwerk, de kosten daarvoor zijn voor rekening van de gemeente.

Veel mensen die hebben gereageerd, zien wel in dat het ontwerp op een bijzondere manier verhalen van Dokkum en de klimaatverandering vertelt. Het klimaat dat een Elfstedentocht helaas tot een zeldzaamheid maakt. Waar het vooral wringt is dat het concept-ontwerp op bepaalde fronten strijdig lijkt te zijn met de gebruikerswensen van de Markt. Daarover lopen de meningen wel enigszins uiteen. Vooral het behoud van mogelijkheden voor (beperkt) parkeren en evenementen kwamen als belangrijke gespreksonderwerpen vaak naar voren. Naast zorgen daarover, kwam er ook enthousiasme vrij voor een opwaardering van de Markt en de mogelijkheden.

Onafhankelijk deskundige Enno Zuidema heeft alle reacties op het concept-ontwerp gezien en veel inwoners en ondernemers gesproken. Op basis van de reacties, gesprekken en een korte analyse stelt hij de gemeenteraad voor om ruimte te bieden voor een aangepast ontwerp. Het advies daarbij is om: het aantal bomen terug te brengen, ruimte te bieden voor evenementen en beperkt parkeren, de geschiedenis van Dokkum nog beter te vertellen, de fontein voldoende ruimte te geven op het plein, de ijsfontein en het herinrichten van de Markt samen te bekijken en om van de Markt een prachtige verblijfsplek te maken. De gemeenteraad besluit 31 maart of er een nieuw ontwerp voor de ijsfontein op de Markt wordt gemaakt. Als de gemeenteraad instemt, wordt er voor de zomer een integraal ontwerp opgesteld, met betrokkenheid van inwoners en ondernemers.