WMO, Ik wil graach ’n aangepaste kliko

DOKKUM – Kin jim dat ook? Dat je denke van: ,, Nou mut ik hier verdorie weer in’t spier veur ien die’t self aan de kant staat.” of dat je denke van: ,,Die kin ut dus su verdiene.”  Om mar niet te spreken van: ,, Dieselde? Die hewt nog nooit een bliksum deen.”  En hewwe jim ook wel us dat je denke van: ,, Nou hew ik ut krekt seit en ut wurdt niet begrepen.” Nou, dat hew ik su vaak as’t mar kin.

Ik vraag mij altiid af deur wat veur persoon de vuilniswagen hier in de straat bestuurt wurdt. Die mut goed gehandicapt wéze. Hij kin niet de vuilnis zelf in de wagen kiepe, kin niet sien of d’r ien achter de wagen staat, kin ook niet sien of de container leeg is, en kin al hielemaal niet ût de auto komme as hem wat vraagt wurd. Laat staan om self de kliko even goed veur de grieparm te setten. Neen, dèr hewt ‘r allemaal camera’s en andere technisch vernuftiche snufjes veur. Nou kregen mien buurman en ik laatst het bevel van de lokale overhied dat we maar vieftjen meter veerder lope mutte om de container op een clusterplaats te setten. Dan denk je dat vieftjen meter niet veul is maar dat komt bovenop die hondervieftich die we al lope mutte. En je mutte ook weer terug, hè. Ik hoor u sègen: ,, Goed veur de conditie” Nou hew ik al tien jaar een nepheup. Das niet su erg, kin je oud met wurde. Maar mien buurman hewt Myotone dystrofie (MD). Das minder, hoor ik u ook sègen.

Mènsen ik skrief dit niet ût medelieden veur mijself maar om even dûdelijk te maken dat je aan de bûtenkant niet sien kinne wèrom ien su doet as dat ‘r doet. Ik bin vaak kwaad. Ik reageer vaak kort af. hew een kort lontje en bin veul saken hier op disse aardkloot sat. Maar wat mij ut meest dwarssit is dat ik steeds ûtlege mut wérom ik dingen doe su as ik ze doe of wérom ik ze hielemaal niet doe. Ik hew die fakehip maar de piine is niet hielemaal vurt. dus ik bin standaard een sacherijn. Kin ik niks an doen. Toch probeer ik de moed d’r in te houwen. Nou kin ik foeteren blieve op die vuilnisman die in mien ogen te lui is om van de truck af te kommen maar, misskien hewt hij ook wel een kunstiets in de bealich. Dan hew ik diep respect veur disse man en wens ik hem nog veul plezierige arbeidsjaren. As mien aangepaste skoenen over drie weken klaar binne kin ik wellicht ook weer los. Veerder wil ik gien discussies meer van wérom wel en wérom ik dingen niet of anders doen.

Maar die buurman van mij; Ik wuu nog wel us ûtviene dat we veur hem een op afstand bestuurbare kliko make konden. Dat is misskien een mooi studieproject veur de leerlingen van ut leerbedrief NOFCOM van de Friese Poort of een project veur Dockinga College. En dan vervolgens aanbieden aan de gemeenten as voorziening vanût de WMO.

Harmen Poortman