Winkeliers Dokkum tevreden over effecten ondernemersfonds

DOKKUM – De winkeliers in de binnenstad van Dokkum en het winkelgebied de Zuiderpoort zijn tevreden over de effecten van het ondernemersfonds dat vier jaar geleden is opgericht. De samenwerking tussen alle partijen is met het fonds verbeterd, zo blijkt uit een evaluatie van de gemeente Dongeradeel. Met geld uit het ondernemersfonds worden nu meer activiteiten in de stad georganiseerd. Bovendien betalen alle ondernemers via reclamebelasting aan het fonds mee.

In 2011 is het ondernemersfonds, dat beheerd wordt door een onafhankelijke stichting, ingevoerd ter versterking van het ondernemersklimaat in Dokkum en promotie van de winkelstad. Doel van het fonds is meer winkelend publiek en toeristen te trekken. De gemeente Dongeradeel heft reclamebelasting om het fonds te financieren. Uit een evaluatie blijkt dat er veel draagvlak onder de ondernemers is voor het betalen van reclamebelasting voor het fonds. Winkeliers geven daarnaast aan dat de informatievoorziening rondom de vele activiteiten in de stad, met name de vraag onder welke voorwaarden festiviteiten een bijdrage uit het ondernemersfonds krijgen, beter kan. De Ondernemersvereniging Dokkum (OVD) wil daarom alle reclamebelastingplichtigen stemrecht geven over de promotie en activiteiten. De OVD stelt voor om al deze ondernemers een lidmaatschap te geven. Het verlies aan contributiegeld wil de vereniging compenseren met een verhoging van de reclamebelasting. De OVD verzoekt de gemeente deze belasting te verhogen van 390 naar 440 euro per jaar. Omdat alle reclamebelastingplichtigen dan zelf democratisch kunnen beslissen over de besteding van gelden voor de promotionele activiteiten, gaat het college van burgemeester en wethouders akkoord met een belastingverhoging vanaf 2016. De gemeenteraad beslist in de begrotingsraad in november over de tariefsverhoging.