Werkzaamheden N357 Hallum – Holwerd van start

HALLUM/HOLWED – Begin april start de provincie met de grootscheepse aanpak van de N357 tussen Hallum en Holwerd. Dat is nodig om de veiligheid op de weg te verbeteren. Op donderdag 2 april kregen de leerlingen van basisschool Op ‘e Dobbe in Hallum uitleg over hoe ze veilig de wegwerkzaamheden kunnen passeren. Met de praktijkles gaven provincie Fryslân en aannemer Oosterhof Holman het officiële startschot voor de aanpak van de provinciale weg.

Er staat flink wat op stapel komende maanden. De weg tussen Hallum en Holwerd wordt breder en een aantal bochten minder scherp. Ook komen er fietsoversteekplaatsen en linksafvakken op de weg. Dat is nodig om de veiligheid op de provinciale weg te verbeteren. De smalle weg, zachte bermen en gevaarlijke kruisingen op de N357 kunnen nu voor problemen zorgen. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het traject tussen Stiens en Hallum en in Hallum zelf om de veiligheid op de weg te verbeteren. Nu is het laatste gedeelte van de N357 aan de beurt.

Verkeershinder
De wegwerkzaamheden brengen overlast met zich mee voor weggebruikers. Vanaf 30 maart tot begin september werkt de aannemer op verschillende plekken aan de weg tussen Hallum en Holwerd. Overdag is er ter hoogte van de werkzaamheden één rijstrook beschikbaar. Het verkeer wordt daar geregeld met verkeersregelaars. Vanaf 1 mei tot 15 augustus wordt de weg drie keer, voor een periode van vier weken, gedeeltelijk ’s nachts afgesloten van 19.00 tot 06.00 uur. Woningen en bedrijven aan de weg blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Zij kunnen gebruik maken van een lokale omleidingsroute. Doorgaand verkeer krijgt het nadrukkelijke advies om géén gebruik te maken van de N357. Weggebruikers kunnen vanaf Leeuwarden rijden via de N355 (Hurdegaryp), de N361 (Dokkum) en de N356 naar Holwerd.