Verkoop bouwkavels De Bosk Feanwâlden gestart

FEANWÂLDEN – Woensdag 4 februari 2015 – Dinsdag onthulde wethouder Roelof Bos het bouwdoek van project De Bosk. Met het plaatsen van het bouwdoek is de verkoop van kavels aan de oostzijde van Feanwâlden gestart.

De Bosk bestaat uit 34 kavels en is flexibel ingericht waardoor er volop speelruimte is voor de bouwer. Er zijn starterkavels voor twee-onder-één kap woningen, vaste kavels en flexibele kavels waarbij de koper zelf de oppervlakte kan bepalen. Hoe groter de kavel, hoe lager de prijs per m2.

De Bosk is een duurzame wijk. Er wordt LED verlichting toegepast voor de straatverlichting. Hiernaast worden bloemrijke en dierenvriendelijke bermen gecreëerd door beperkt te maaien.

Wethouder Bos is erg ingenomen met dit nieuwe plan. “De Bosk is een uniek plan. De percelen zijn omgeven door de, voor het gebied zo kenmerkende, elzensingels en centraal in het plan ligt een groene strook wat het plan een landelijk karakter geeft. Landelijk wonen, en toch alle faciliteiten dichtbij’.

Belangstellenden kunnen zich via de website inschrijven op een kavel. Op 24 april 2015 worden de kavels verloot. De Bosk is één van de projecten die onder ‘Feanwâlden Foarút’ wordt gerealiseerd. Dit programma omvat diverse projecten in en rond Feanwâlden zoals de herstructurering van het centrum, de realisering van een Multifunctioneel centrum, de ontwikkeling van het station en de omgeving, het opknappen van het bedrijventerrein de Swette en de aanleg van een nieuw bedrijventerrein.

Voor meer informatie:kijk op www.dantumadiel.eu/debosk