Tijdelijke sluiting café De Bastille

DOKKUM – De burgemeester van Dongeradeel heeft besloten het café ‘De Bastille’ aan de Markt 34 in Dokkum een tijdelijke sluiting op te leggen voor een periode van twee weken.

De aanleiding voor de tijdelijke sluiting is een voortdurende verstoring van de openbare orde en veiligheid. In het afgelopen jaar zijn er meerdere overtredingen geconstateerd. Er is vastgesteld dat er in het café alcohol werd verstrekt aan minderjarigen en dat er regelmatig bezoekers werden binnengelaten na de maximale toelatingstijd van 02:00 uur. Ook is er regelmatig sprake van geluidsoverlast. De horecaondernemer is hierop meerdere malen aangesproken. Recentelijk heeft zich een incident voorgedaan waarbij harddrugs werd aangetroffen in het café.

De burgemeester heeft besloten het pand tijdelijk te sluiten om verdere verstoringen van de openbare orde te voorkomen. Gedurende de tijdelijke sluiting wordt de uitbater in de gelegenheid gesteld een plan van aanpak te maken, waarmee hij aantoont hoe de horecaexploitatie op een veilige en verantwoorde manier kan worden voortgezet. Op basis van dit plan beoordeelt de burgemeester vervolgens in hoeverre de openbare orde en veiligheid met deze (nieuwe) afspraken wél wordt gewaarborgd. De tijdelijke sluiting geldt van vrijdag 24 april 2015 tot vrijdag 8 mei 2015.