Thuiszorg uitbesteed aan familie en vrienden. € 15,00 zwart

DOKKUM – Zoo medelanders, het is een geraden plicht de medemens te helpen in geval van nood e.d. Dus wij bezuinigen op thuiszorg dat door onze ouders en grootouders is opgezet als sociale voorziening. Daar kunnen we gebruik van maken wanneer we door ouderdom of ziekte zelf niet meer ons eigen huis kunnen schoonmaken en onderhouden. Een voorziening waar we al die jaren premie voor hebben afgedragen. Nu ben ik afgekeurd om lichamelijke redenen meteen na school en heb dus verrekt weinig premie afgedragen. Is het dan nu de straf die ik krijg van het huidige politieke stelsel dat ik mijn schoolmaat moet ondersteunen met behoud van uitkering? Of kan ik dit ene uurtje ook declareren bij het WMO van Dongeradeel?