Reconstructie Zwagerbosch van start

ZWAGERBOSCH – Op dinsdag 7 april 2015, ’s middags om half vier, verricht wethouder Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. samen met de heer Kempenaar van het Plaatselijk Belang Zwagerbosch de eerste handeling in verband met de reconstructie van Zwagerbosch. De gemeente hecht er waarde aan om  de openbare ruimte in Zwagerbosch zodanig in te richten dat het past bij de (toekomstige) functies van het dorp.

Project

Het project is in samenwerking met Plaatselijk Belang Zwagerbosch tot stand gekomen. “Als gemeente willen we graag dat de inwoners trots zijn op hun dorp”, aldus wethouder Boerema. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in oktober 2015 afgerond. De totale kosten van het project bedragen € 638.000,-.

Werkzaamheden
De bestaande rijbaan van de Boskwei, Boskdwarswei, Heidewei en de Bremwei in Zwagerbosch  wordt opgeknapt. De asfaltverharding wordt vervangen door klinkerverharding. Op de wegen Boskwei en Heidewei worden de kruisingen zichtbaar gemaakt en worden er wegversmallingen aangebracht.

Riolering/Sanering

Een gedeelte van de riolering in de Heidewei wordt vervangen en er worden op diverse plaatsen de nodige reparatiewerkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. Op de Boskwei bevindt zich een bodemverontreiniging. Tijdens bodemonderzoek is de bodemverontreiniging ontdekt. Deze verontreiniging wordt tijdens de grondwerkzaamheden ten behoeve van de riolering verwijderd.

Verkeershinder
In de bovengenoemde straten vinden  in de periode van 7 april t/m 31 oktober 2015  riolering- en wegwerkzaamheden plaats. In Zwagerbosch is hierdoor verkeershinder te verwachten. Om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen, worden de wegen in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk voor al het doorgaande verkeer afgesloten. Het verkeer wordt door middel van borden omgeleid. Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken.