Noordoost-Friese kringloopboeren aan de slag met verlagen milieudruk

BURGUMDe vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) organiseert donderdagavond 12 november in Burgum een studiebijeenkomst over het verbeteren van de zogenaamde footprint en feedprint. Twee deskundigen van Wageningen UR gaan in op vragen over hoe boeren de milieudruk verder kunnen verlagen en invloed kunnen hebben op de gehele keten. De avond is in Glinstra State van 20.00 tot 22.00 uur.

Kringloopboeren in de Noardlike Fryske Wâlden scoren goed met een lage milieudruk op de omgeving. Door verschillende maatregelen houden ze de kringloop gesloten,waardoor het  milieu minder wordt belast. Maar het sluiten van de kringloop gaat verder dan alleen het eigen bedrijf. Ook elders in de keten is er sprake van afgewentelde milieueffecten door bijvoorbeeld melkproductie. Hoe een individuele melkveehouder daar invloed op heeft bespreken onderzoekers Wim de Vries en Mark Dolman van Wageningen Universiteit en Researchcentrum tijdens de studiebijeenkomst.

Levens Cyclus Analyse

Hoogleraar De Vries en onderzoeker duurzame landbouw Dolman behandelen op de avond de Levens Cyclus Analyse (LCA). Ook geven ze tips hoe de Noordoost-Friese kringloopboeren de footprint en feedprint kunnen beïnvloeden. Door naar een groter geheel te kijken, de keten, is het mogelijk de milieueffecten van hun melkveebedrijf op de omgeving, de zogenaamde footprint, te beperken. Aan de hand van de LCA kunnen ze berekenen wat de milieubelasting van de melkproductie is. Zo heeft de aanvoer van krachtvoer en de teelt van soja in Zuid-Amerika effect. Daarnaast wordt bijvoorbeeld het energiegebruik voor het produceren van kunstmest meegenomen in de methodiek. Ook kunnen ze zo de hoeveelheid CO2 per kilogram melk, de zogenoemde feedprint, zo laag mogelijk houden. De boeren gaan aan de hand van het eigen rantsoen voor de koeien en voerstrategie de feedprint van het bedrijf berekenen en analyseren hoe die geoptimaliseerd kan worden.

Opgave

De bijeenkomst met de Wageningen-onderzoekers is op donderdag 12 november om 20.00 uur in Glinstra State in Burgum. Deelnemers worden gevraagd een laptop mee te nemen om direct aan de slag te kunnen met LCA-berekeningen. Opgave kan via het bureau van de NFW in Burgum, telefoonnummer 0511-548596, e-mail info@noardlikefryskewalden.nl.