Nationale Boomplantdag in Damwâld

DAMWÂLD – Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van CBS De Wel uit Broeksterwâld hebben woensdagmorgen op de nationale boomfeestdag 198 elzen geplant aan de Dwarsloane in Damwâld. Wethouder Gerben Wiersma plantte het eerste boompje. De jonge elzen zijn vlak naast de Centrale As geplant. Hierdoor ontstaat er straks weer een mooie dichte elzensingel, die zo kenmerkend is voor de Friese Wouden. 

Door de aanleg van De Centrale As moesten er bomen gekapt worden. Voor elke gekapte boom komt er minimaal één boom terug. Deze elzen maken hier ook onderdeel vanuit. De nationale boomfeestdag werd begonnen door een gastles over de els en het ontstaan van nationaal landschap de Noordelijke Fryske Wâlden. Het Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie De Klyster verzorgde deze les.

De Klyster betrekt basisschoolkinderen in regio Noordoost Friesland bij de natuur en het landschap in de eigen leefomgeving door hen mee naar buiten te nemen. Hierdoor ontstaat een band met de natuur en zullen de leerlingen hier op latere leeftijd bewuster mee omgaan. De boomfeestdag is een uitgelezen kans om de kinderen bij het nationaal landschap de Noardlike Fryske Wâlden te betrekken.


Behoud en versterking van het landschap in Dantumadiel De gemeente Dantumadiel is onderdeel van het Nationaal Landschap “de Noardlike Fryske Wâlden”. Kenmerkend voor Dantumadiel is het omvangrijke netwerk van elzensingels, dat uniek is voor Nederland.