Meerderheid Kamercommissie Wonen en rijksdienst voor toewijzen krimpstatus

Meerderheid voor krimpstatus Noordoost Fryslân

DENHAAG/DOKKUM – Maak noordoost Fryslân krimpregio. Dat adviseerde de Tweede Kamercommissie Wonen en rijksdienst vandaag tijdens een vergadering over Bevolkingsdaling en krimp. Een meerderheid van de partijen steunde het voorstel van Kamerlid Albert de Vries (PvdA)om Noordoost Fryslân aan te wijzen als krimpregio. De motie die hij hiervoor indient wordt behandeld tijdens het vervolg overleg.

Stevige lobby

De discussie omtrent de positie van Noordoost Fryslan als krimpregio is het gevolg van een stevige lobby van de regio. Zo was er 26 maart jl. een ontbijt met een delegatie van bestuurders, ondernemers en organisaties uit Noordoost Fryslân met (Friese) Tweede Kamerleden in Nieuwspoort in Den Haag. Hier werden de opgaven die in de regio spelen en de wijze waarop de regio hier zelf actief mee is, toegelicht. Ook is Noordoost Fryslân initiatiefnemer van een overleg van alle landelijke anticipeerregio’s en het ministerie van BZK. Minister Blok is daarnaast een aantal keren op werkbezoek geweest in de regio om zelf de consequenties en de aanpak van initiatieven rondom demografische ontwikkelingen in het gebied te zien.

Steun van het Rijk

Noordoost Fryslân is al anticipeerregio krimp. Zonder de gemeente Tytsjerkersteradiel heeft de regio op termijn een huishoudensdaling van bijna 5,5 %. De nieuwe status van krimpregio betekent dat de regio mag rekenen op sterkere ondersteuning van het Rijk in de vorm van menskracht, middelen en instrumenten om de gevolgen van de demografische ontwikkelingen goed en tijdig op te pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om opgaven op het gebied van zorg (o.a. rondom ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum), voorzieningen, onderwijs en woningbouw. Toewijzing van de krimpstatus voor Noordoost Fryslân is van essentieel belang voor de zorgpartners, het onderwijs en de woningcorporaties. Het geeft extra mogelijkheden om met elkaar te zorgen dat de kwaliteit van de regio geborgd blijft.