Leeuwarderadeel, het werd mij teveel. Geef de NFLS de kans…

DOKKUM – Het ligt inmiddels twee dagen achter me maar, er werd mij gevraagd om een mening. Als journalist wil ik graag altijd objectief blijven. Toch wil ik nu mijn hart ook wel even luchten. Ik ben naar de raadsvergadering van Leeuwarderadeel geweest, afgelopen donderdag. Op de agenda van deze opiniërende vergadering stond het spoorfietsplan van de NFLS. Ik heb mij ernstig verbaasd over de manier van vergaderen en ben ge-ergerd eerder de zaal uit gegaan.

De agenda was een duimbreedte dik. Echter de nummering en indeling was mij volslagen onduidelijk. Er werd niks met paragraven aangegeven en ik moest dus steeds zoeken waar we op dat moment waren. Wel vond ik er een afkorting die me vandaag pas duidelijk is geworden: BOT-sessie. Dat betekent: Benen Op Tafel-sessie. Het geeft mij een indruk van het samenkomen en op zeer ontspannende wijze, al dan niet met een door de belastingbetaler betaalde versnapering die bij ‘benen op tafel’ al gauw het vermoeden doet kweken een alcoholische te zijn, gewichtig kletsen in een goed ge-outilleerde ruimte. Hoe wilt u dit verkopen in een tijd dat de meeste burgers in het noordelijk deel van het land moeten overleven. Laat staan dat er ruimte is bij uw burgers om de benen op tafel te gooien. Dit is ook de visie van een euro-parlementarier die ik vanmiddag in de buurtsuper sprak.

De discussie verliep onrustig en ongeordend. Er ontbrak ook een essentiëel stuk gereedschap waarmee orde kan worden gehandhaafd: De Voorzittershamer. ,,Dan hoef je er ook niet vreemd van op te kijken”, burgemeester Boertjens, ,,dat er vaak en ongeoorloofd onder de gordel wordt gestoten.” De emoties liepen onnodig hoog op waardoor er een schorsing nodig bleek.

Inhoudelijk omtrent het vergaderpunt ‘Spoorfietsen op het oude tracé van It Dockumer Lokaeltsje’ ging het hoofdzakelijk over de achtergehouden startnotitie die was opgesteld door de NFLS. Het college heeft willens en wetens dit exemplaar achtergehouden voor de gemeenteraadsleden en hun partijen. Het college volgde als leidraad in eigen belang de startnotitie die was opgesteld door de Grondmij. De raadsleden verdenken het college ervan ook bij het schrijven van deze startnotitie een aansturende rol te hebben gespeeld met betrekking tot de uitkomst van dit document: ‘Alleen een wandelpad en een fietspad op de oude spoorbaan, geen terugplaatsing van rails.’

Geachte Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel, zo ga je toch niet met elkaar om? Richting de ondernemers uit Hilversum, Chris Rijf en Addy Rutgers, mag u wel excuses maken voor het apart naar u toekomen voor tien minuten gesprekstijd onder de ogen van een advocaat. Zo wantrouwend bent u geweest ten opzichte van deze twee harde werkers voor een schitterende toeristische marketingtool die uw regio wellicht in een ander daglicht zet dan dat u doet. Maar u mag zeker uw raadsleden wel eens uitleggen waarom u ze niet de informatie geeft waar zij wettelijk recht op hebben. Zo kan er toch in uw gemeente geen sprake zijn van een democratie? Of is dat juist uw opzet?

Ik ben geen professioneel journalist maar dat hoeft ook niet. Er werd mij gevraagd naar een mening. Die zal ik u hier geven: Een schaamteloze vertoning.

Harmen Poortman