Landschapsbeheer Noardlike Fryske Wâlden in beeld

 

BURGUM – Ruim 700 betrokken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) doen actief aan landschapsbeheer. Ze onderhouden 1.500 kilometer aan elzensingels, 150 kilometer aan houtwallen en zorgen ervoor dat honderden pingo’s en dobben in goede staat zijn. Hoe het landschapsbeheer in de praktijk werkt, wordt uitgelegd in een korte film. Deze film is te bekijken op www.youtube.com/user/NFWalden.

Het eeuwenoude, kleinschalige coulisselandschap in de Noardlike Fryske Wâlden is vrijwel intact gebleven. Dat maakt het uniek in heel Europa. Naast de landschappelijke waarden zijn de natuurwaarden en biodiversiteit in het gebied bijzonder groot. Om het landschap mooi te houden, is onderhoud nodig. De leden van de NFW pakken het landschapsonderhoud professioneel op en ontvangen hiervoor een beheervergoeding. Landeigenaren sluiten daarvoor vanaf 2016 een beheercontract af met de vereniging NFW.

Kwaliteitseisen

“Het onderhoud aan de verschillende landschapselementen, zoals elzensingels, dykswâlen en pingo’s, moet aan voorwaarden voldoen om er een beheervergoeding voor te ontvangen. Zo is variatie in begroeiing belangrijk voor de biodiversiteit. De onderlaag van bomenrijen moeten bij voorkeur bestaan uit kruid- en struikgewas. Hoe dichter de bedekkingsgraad van elzensingels en houtwallen, hoe hoger de vergoeding die aangevraagd kan worden”, legt NFW-secretaris Ingrid van Huizen uit. De schouwcommissie van de vereniging beoordeelt of boeren en particulieren het onderhoud goed uitvoeren en of ze zich houden aan de voorwaarden en kwaliteitseisen van het collectieve agrarische natuurbeheer van de vereniging.

Aan het woord

In de film komt onder andere een beheerder aan het woord over het onderhoud in de wintermaanden, een coördinator die over kwaliteit van de landschapselementen vertelt en een schouwcommissie die uitlegt hoe een veldcontrole wordt uitgevoerd. De film is rechtstreeks te zien via de link https://www.youtube.com/watch?v=YBld1LpTz7g.