Koers voor bestemmingsplan binnenstad Dokkum

DOKKUM – Deze week is de koers voor het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad van Dokkum in concept opgeleverd. In de notitie wordt ingegaan op trends, kwaliteiten, aandachtspunten en kansen voor de binnenstad van Dokkum.

Belangrijke beslispunten

Belangrijke beslispunten gaan in op de toekomstige functie van de Zijl, de Markt, de bewegwijzering naar het centrum en de verkeersstructuur. De Zijl moet het bruisende middelpunt van Dokkum zijn, waar men kan genieten van terrassen, bootjes en gezelligheid. Als dit een belangrijke beleefplek is, moet er ook nagedacht worden over voor hoe het verkeer hier ingepast zou moeten worden. Verder adviseert RHO adviseurs om meer groen in de binnenstad te realiseren. De volledig intacte bolwerken zorgen ervoor dat de binnenstad omringd is door groen, maar in de binnenstad is er nu nog te weinig. Ook over het winkelcircuit wordt in de notitie een keuze gemaakt. De structuur voor het kernwinkelgebied zoals deze eerder in het binnenstadsplan van het binnenstadmanagement werd benoemd, wordt ook door RHO aangeraden.

De Markt

De Markt is in de visie binnenstad Dokkum een belangrijk onderwerp. In de koersbepaling hiervan is aangegeven dat de Markt geen onderdeel meer uit zal maken van het winkelcircuit en een andere invulling zou kunnen krijgen. Een stadspark op deze locatie zou volgens het adviesbureau een goede invulling kunnen zijn. Hoe de uiteindelijke invulling van De Markt er uit gaat zien is geen onderwerp in de visie binnenstad Dokkum. Deze visie geeft alleen de kaders.

De afgelopen periode zijn er voor de Markt al wel diverse plannen gepresenteerd. Eén daarvan is het project 11Fountains. Vanuit dat project krijgt iedere stad in Friesland in het kader van Leeuwarden Kulturele Haadsted een fontein aangeboden. De gemeente gaat de komende periode met verschillende partijen in gesprek over de invulling van de Markt.

Interactief proces

Tijdens een stadswandeling met stakeholders en een stadsdebat met alle belangstellenden is er veel informatie opgehaald en zijn bruikbare ideeën voor het voetlicht gebracht. De afgelopen periode is gebruikt om aan de hand van de ingebrachte informatie een koersbepaling op te stellen. Deze notitie koersbepaling is nu klaar om op 1 oktober te bespreken met de raad. Ook met de ondernemers en andere partijen die bij het opstellen van de visie betrokken zijn geweest bespreekt het ontwerpbureau RHO adviseurs in oktober de koers. Hierna wordt de concept-visie Binnenstad Dokkum opgesteld die daarna voor inspraak wordt vrijgegeven. Op basis van deze visie wordt daarna het bestemmingsplan aangepast.