Inwoners geven ideeën en dromen voor binnenstad Dokkum

DOKKUM – Tijdens een stadswandeling op woensdagochtend 8 april kunnen inwoners van Dokkum en andere betrokkenen dromen en ideeën delen voor de nieuwe visie die de gemeente laat ontwikkelen voor de binnenstad van Dokkum. Op woensdag 20 mei volgt een groot stadsdebat, waarbij belangstellenden ook hun ideeën en wensen kunnen laten horen. 

Visie en bestemmingsplan

De gemeente Dongeradeel ontwikkelt een integrale visie voor de binnenstad van Dokkum. Deze visie wordt  gebruikt voor het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad. Bureau Rho Adviseurs helpt mee om de nieuwe visie voor de binnenstad op te stellen. Brede betrokkenheid van bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en de gemeente is hiervoor van belang.

Binnenstadsmanagement

De werkgroep binnenstadsmanagement heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het versterken van de binnenstad van Dokkum. Het binnenstadsmanagement heeft onder meer een binnenstadsplan opgesteld met een toekomstvisie voor de winkelstructuur in Dokkum. Deze visie wordt ook als input gebruikt voor de integrale visie dit door Rho adviseurs wordt opgesteld.

Integrale toekomstvisie

De toekomst van de binnenstad gaat om meer dan de winkelstructuur alleen. Daarom vindt de werkgroep een bredere, integrale toekomstvisie nodig met als doel de binnenstad aantrekkelijk en bruisend te maken en te houden. Om deze toekomstvisie vast te stellen heeft de gemeente Bureau Rho Adviseurs ingeschakeld. Het bureau heeft vervolgens een driestappenplan gemaakt, namelijk: het verzamelen van ideeën, dromen en ambities, het maken van keuzes en het opstellen van een gezamenlijk kompas en tenslotte het uitwerken daarvan.

Ideeën verzamelen

Een nieuwe toekomstvisie voor de binnenstad die in de toekomst succesvol kan zijn, is alleen mogelijk met de inbreng van inwoners en betrokkenen. In maart hebben er al workshops met stakeholders uit de binnenstad plaatsgevonden. Nu zijn ook de inwoners van Dokkum en andere belangstellenden aan de beurt.