Fakaansje? Vurt ôfskaffe!!

Dokkum – Noh, we binne op de helft van de fakaansje. Oans jonkje houdt ‘m steeds minder aan de afspraken binnen oans gezin en we suuden dan ook graach sien dat hij su gauw mogelyk naar de Basisskoal ging. Nog drie heule weken…Dan gaat de vlag ût.

Maar eilykst is ’t van de sotte! Die kienders mutte na hun vierde verjaardag verplicht naar skoal. En ast dat niet wilst of dou houdst dy dér as ouder niet aan dan binne je ’t bokje. En as je kien niet met komme kin op skoal dan zwaait ‘r ook ’t nodige. Dan is je kien verplicht met te werken aan verskeidene therapieën en trainingen wér je gien weet van hewwe. De logopedist sil wel even bepale as jou kien wel goed prate kin, de fysiotherapeut hewt bepaald dat de fijne motoriek niet deugt van jou seun of dochter en de maatskappelijk werker en gezinstherapeut zège dat jou as ouder niet goed op hem of haar reagere en dérom wurdt jou kien deur de week plaatst in een gezinsvervangend tehûs. De psychiater hewt al een diagnose steld deur een telefoanisch gesprek te voeren met de peuterleidster en dat is heilig!!! De wijkagent hewt om de twee weken een gesprek met jou as ouder over je seun of dochter die in de weekenden teveul sûpt. En dér komt nog even overheen dat justitie vient dat hij of zij te veul in aanraking komt met criminele jongeren en dérom is ’t de plicht van de ouders om te verhûzen naar een kindvriendelijkere omgeving. En ook dér begint ’t bij de skoalplichtambtenaar weer van voren af aan.

Maar nou komt ut: Wanneer de fakaansje aanbreekt sien we gienien van al disse bemoeials. Ut hiele jaar hewwe ze niks anders deen dan zich druk make om een ander syn kien. Dérmet hewwe ze ût alle hoeken en gatten bulten subsidie naar zichzelf toe trokken. En dan is ’t seumerfakaansje… En sitte al die amtenaren en therapeuten plus aanhang in de zonnige walhalla’s die bakken subsidie’s op te maken. En kinne de ouwelui zes hele weken lang ut zelf maar weer ûtsoeke met de kienders.

Skandalich!!!

 

Harmen Poortman