Doarpstsjerke in Metslawier open

METSLAWIER – Op 9 mei 2015 van 10:00 tot 16:00 uur is de Doarpstsjerke in Metslawier open. Op deze dag wordt de Orgeldag Noord Nederland  georganiseerd door de Stichting Hinsz-orgel Leens. Ook de Doarpstsjerke Metslawier kan dit jaar weer deelnemen aan deze dag en is open voor bezichtiging van 10:00 tot 16:00 uur. Op verschillende moment wordt er door organisten op het orgel in de kerk gespeeld.

In de Doarpstsjerke Metslawier is de afgelopen maanden flink gewerkt aan een nieuwe inrichting van de kerk. In de toren zijn een (invalide) toilet en berging gemaakt. De consistorie is volledig gestript en weer opnieuw ingericht. In de kerkzaal is het tongewelf en de preekstoel hersteld, muren bijgewerkt en alles geverfd. Nu de werkzaamheden zover gevorderd zijn dat de kerk nu weer gebruikt kan worden willen we belangstellenden de gelegenheid geven om de kerk te bezichtigen.

Tijdens de open dag op 9 mei a.s. zijn leden van de stichting Doarpstsjerke aanwezig om u meer vertellen over de kerk. Natuurlijk bent u ook welkom om te luisteren naar de organisten die zullen spelen op het orgel uit 1819, gemaakt door Jan Reinders Radersma en voltooid door Lambertus van Dam. Dit orgel is in 1913 in de kerk geplaatst.