De bestuurlijke achterkamertjespolitiek in de gemeente Leeuwarderadeel

Dans Macabre op gemeentehuis Stiens rond spoorfietsen NFLS

STIENS – De afgelopen tijd is er flink wat negatieve publiciteit geweest rond de gemeente Leeuwarderadeel en het spoorfietsen. De ontwikkelingen halen behalve de Friese media intussen zelfs de landelijke. Dat is jammer want Friesland en het spoorfietsproject verdienen dat niet. Er is – bestuurlijk gezien – echter wel wat mis. Zoveel dat de NFLS weinig anders kan concluderen dan dat de herontwikkeling van het Dokkumer Lokaaltje wellicht helemaal niet door kan gaan omdat het spoorfietsproject Jelsum – Stiens geen doorgang kan vinden. Nu gebleken is dat het vorige college, onder leiding van burgemeester Joop Boertjens – al dan niet bewust – geen overdracht heeft laten plaats vinden van het NFLS dossier is dit buiten de laatste coalitieonderhandelingen gehouden met alle (negatieve) gevolgen van dien. De verantwoordelijkheid daarvoor legt de NFLS dan ook bij het huidige college.

Het project in Jelsum is de financiële motor van de stichting welke tot nu toe met privaat geld gaande is gehouden. Het borduurt op tal van beleidsnotities van provincie en gemeente, zoals de Streekwurk agenda. Geen spoorfietsen in Jelsum is dan ook geen spoorfietsen elders in Friesland. Op 1 april jl. heeft de raad een PvdA-motie aangenomen waarin zij het college opdraagt om voor 23 april a.s. met een startnotitie te komen. Deze motie is echter gebaseerd op het onjuiste uitgangspunt dat het huidige coalitieakkoord leidend zou zijn voor herontwikkeling van spoortraject na aankoop. In de inmiddels gepubliceerde startnotitie van het college worden, binnen het daarin zelf gestelde kader, de spoorfietsen niet vermeld. Wel heeft het college de NFLS gelegenheid geboden om schriftelijk te reageren op dit stuk. De NFLS heeft dat intussen gedaan met een eigen startnotitie, welke te downloaden is via de website van de stichting.

Op donderdag 23 april a.s. staat om 19:30 een raadsvergadering in Leeuwarderadeel gepland waarin o.a. de spoorfietsen op de agenda staan. Om het college en de coalitie in Leeuwarderadeel duidelijk te maken dat het ons ernst is dat het spoorfietsen doorgang kan vinden in heel Noordoost Friesland roept de NFLS het publiek op aanwezig te zijn bij de belangrijke raadsvergadering. De vraag die we ons hierbij zelf allemaal mogen stellen is; bouwen we op Friesland op of breken we het af? De NFLS blijft bij haar eerder gebezigde standpunt dat privaatrechtelijke belangen zullen prefereren boven het belang van de inhoud van een coalitieakkoord.

Informatie over het spoorfietsproject en de startnotitie is te vinden op de website van de stichting:

wwww.dokkumerlokaaltje.com/wachtkamertjespolitiek