As ut om vrouwen gaat…

Dokkum – Kin jim ut verskil tussen de rechten van de vrouw en die van de man? Vast wel maar, ik sil jim een situatie sketse die in iedere relatie tussen man en vrouw herkenbaar is:

Mien lieve koopt regelmatig een kleurke veur in ’t haar. Vien ik best. Ik bin bliid dat ze zichzelf goed verzorgt. Je mutte d’r ook naast lope op vrijdagavond deur de stad, denk ik dan maar. Niet met bemoeie… gewoan gewurde late. Of niet dan? Maar nou andersom. Ik hew laatst mien oren ûtspuite laten by de dokter. Ze gaf mij ut advies om by Werkman een soort van Oordouche-middeltsje te halen want, ut blieft een terugkomende saak. Dus ik doen dat. Ik kom d’r met thûs en zet ’t bij de rest van de manne-cosmetics. Myn lieve siet ut staan en vraagt: ,,Wat is dat?” Voel stou ‘m? ,,Hewwe jou dat noadich? Kinst gien wattestaafkes brûke?” Dat skient zeer verkeerd te wezen maar, nou komt ‘t: ,, Wèr hewst dat haald? En wat hewt ’t kost?” Ik durf op dat stuit amper antwoord te geven maar as ik dat dan toch doen… ,,Bij de kruidvat hewwe ze dat ook wel, veul goedkoper.” Ze bedoeld dèr eilykst met te sègen dat de dokter ut fout had.

Ik gaan veurtaan ook mar sègen dat d’r in de skuur nog wel een buske rooie menie staat…

Groet en blijf ademen,

Harmen Poortman