Aanbieding voor cliënten huishoudelijke hulp Noordoost Fryslân

DOKKUM – Cliënten voor huishoudelijke hulp van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog die zelf de huishoudelijke hulp organiseren en daarvoor geen bijzondere bijstand krijgen, ontvangen binnenkort een aanbieding van hun thuiszorgorganisatie. De inwoners die hiervoor in aanmerking komen, worden medio februari via een persoonlijke brief van hun gemeente geïnformeerd.

Aanleiding
Het kabinet stelt voor 2015 en 2016 € 115 miljoen per jaar extra beschikbaar voor huishoudelijke hulp. Daarmee hoopt het kabinet zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden.

Door het vrijkomen van de extra middelen hebben de Noordoost Friese gemeenten afspraken kunnen maken met zeven thuiszorgaanbieders die huishoudelijke hulp leveren. Deze organisaties kunnen hun cliënten daardoor huishoudelijke hulp bieden tegen een aantrekkelijk tarief. De aanbieding is bedoeld voor mensen die in 2014 huishoudelijke hulp van de gemeente ontvingen, dat nu zelf hebben georganiseerd en daarvoor geen bijzondere bijstand van de gemeente ontvangen.