Voorlichtingsavond Dockumer Lokaaltje drukbezocht en aanmoedigend

SAM_6476DOKKUM – In de IJsherberg te Dokkum werd donderdag een voorlichtingsavond gehouden door de Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS). Het betrof voorlichting over het gebruiken van de historische nalatenschap van het Dockumer Lokaaltje als marketinginstrument voor de regio rondom het traject tussen Leeuwarden en Anjum. Dit kan o.a. door spoorfietsen op de rails te laten rijden en daardoor langs het spoor de betreffende attracties ervan te laten profiteren doordat de passagiers hun klanten worden. De avond werd goed bezocht en de reacties uit de zaal werden na enige kritische opmerkingen steeds positiever.

Met filmmateriaal uit het archief van de stichting werd de avond ingeleid. Menigeen kon zich de goede oude tijd nog wel herinneren. Chris Rijff, initiatiefnemer en bestuurslid van de NFLS, begon zijn verhaal met een terugblik naar zijn jeugdperiode die hij hier in Dokkum had doorgebracht. Zijn medebestuurslid, Addy Rutgers, was discussieleider en liet mensen in de zaal vragen stellen.

Na de koffie sprak de heer Gerlof Knossen geheel onbevangen en spontaan de zaal toe over het succes met het beschikbaar stellen van zijn locomotief en minitreinen bij het station in Marrum. Volgens hem zouden we in Noordoost-Friesland dit soort ideeën meer moeten omarmen en dan vooral in samenwerkingsverband. Niet ieder op z’n eigen terrein.

De heer Sylvester Adema, van Adema Architecten lichtte vanuit zijn vakgebied duidelijk toe waarom de bevolking langs het tracé dit initiatief serieus zou moeten nemen. Wanneer er redenen zijn om geen gebruik te maken van deze marketingtool, kan altijd nog worden bekeken of deze als uitdaging kunnen worden gezien. Er dient eerst draagvlak voor de plannen van de NFLS te zijn voordat men overgaat tot investeringen en subsidieaanvragen. Deze subsidie is in het verdienmodel gekwalificeerd tot terug te verdienen leningen uit een “revolved fund”.

De lokale politiek was op deze avond wel uitgenodigd maar, kon in verband met een raadscommissievergadering niet aanwezig zijn. De lokale bedrijven moesten ook verstek laten gaan i.v.m een vergadering over parkeerbelasting.

Geef een reactie