Tytsjerksteradiel stelt hoger beroep in tegen vonnis Megahome

BURGUM – Op woensdag 8 januari heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de zaak van Megahome tegen Tytsjerksteradiel. De gemeente stelt hoger beroep in bij het gerechtshof tegen dit vonnis.

Zaak Megahome
Megahome stelt dat de gemeente bouwgrond te laat geleverd heeft. Zij eiste betaling van een boete op grond van een overeenkomst die in 2000 gesloten is tussen Megahome en de gemeente. Tytsjerksteradiel is door de rechtbank veroordeeld tot betaling van het grootste gedeelte van het geëiste geldbedrag. De gemeente moet in totaal een bedrag van € 926.743,50 betalen.

Reactie college

Het college van burgemeester en wethouders meent dat in het vonnis te weinig rekening is gehouden met de inspanningen van de gemeente om de percelen tijdig aan te kopen van een derde, zodat Tytsjerksteradiel de grond ook tijdig aan Megahome kon leveren. Het college vindt dat er sprake is van overmacht zoals vastgelegd in de overeenkomst. Tytsjerksteradiel stelt dan ook hoger beroep in. De gemeente vindt dat daarvoor goede gronden zijn.

Onderzoeksrapport

Tytsjerksteradiel heeft een intern onderzoek uit laten voeren om na te gaan welke verbeterpunten er naar aanleiding van deze procedure mogelijk zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de verbeterpunten liggen op het vlak van contractbeheer en archivering. De gemeente gaat met de conclusies van het onderzoek aan de slag. 

Geef een reactie