Twee informateurs in Dongeradeel

DOKKUM- als lijsttrekker van de grootste partij heeft Esther Hanemaaijer het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe coalitie en het vormen van een nieuw college in de gemeente Dongeradeel. Maandagavond kwamen vertegenwoordigers van de 7 fracties van de raad van Dongeradeel bij elkaar om hierover afspraken te maken.

De partijen hebben afgesproken dat het CDA en het FNP beide een informateur leveren. De heer H. (Hilbrand) Visser namens het CDA en de heer Th. R. (Theunis) Piersma namens de FNP. De informateurs zullen alle partijprogramma’s naast elkaar leggen en met alle fracties gesprekken voeren om te kijken welke partijen het beste bij elkaar passen.

Visser was van 2008 tot 2012 Wethouder in de gemeente Kollumerland c.a. en is nu Teamleider aan het VMBO CSG Comenius te Leeuwarden. Piersma is oud burgemeester van Wûnseradiel.

De informatieperiode wordt zoveel mogelijk openbaar gedaan. Zo is afgesproken dat er twee openbare vergaderingen komen. In de eerste bijeenkomst doen de informateurs verslag van hun consultatieronde en worden de coalitiemogelijkheden toegelicht. Later volgt een tweede openbare vergadering waarin een definitief coalitievoorstel wordt gedaan. Daarmee is de informatieperiode afgesloten en begint de formatieperiode.