Suwâld krijgt recreatietrefpunt

SUWÂLD – Suwâld krijgt een recreatietrefpunt. Deze week wordt in het kader van dit project begonnen met de uitbreiding en vernieuwing van de haven in het dorp. Zo komt er extra fiets- en parkeerruimte voor gebruikers van de pont, worden er vijftien camperplekken gerealiseerd en komt er een invalidenvissteiger.

Project recreatietrefpunt

De wens voor de opwaardering van de dorpshaven ligt er al langere tijd. De vraag van de havenverenging en stichting zonnepont Schalkediep om de haven te vernieuwen en meer fiets- en parkeerruimte te realiseren lag aan de basis van het project.

Naast de eerdergenoemde werkzaamheden worden de sanitaire voorzieningen in de kiosk bij de haven uitgebreid, komt er een oplaadpunt voor elektrische boten en worden bestaande voorzieningen bij de aanlegplaatsen gemoderniseerd. Ook worden vuilwatervoorzieningen aangelegd en komt er een wifinetwerk. Ten slotte wordt er tegelijkertijd een dorpskuierke aangelegd. Deze wandeling start bij de kiosk. Vervolgens loopt de route door een weiland langs het Prinses Margrietkanaal en over bestaande wegen door het dorp en omgeving. Eind april moeten de werkzaamheden afgerond zijn.

Bijdrage Tytsjerksteradiel

De totale kosten van het project zijn € 400.000. Gemeente Tytsjerksteradiel levert een bijdrage van € 225.000. Provincie Fryslân draagt € 80.000 bij en de pontstichting neemt de kosten van de kiosk voor haar rekening. De havenvereniging betaalt de rest van het bedrag.

Startmoment

De gemeente is blij dat de uitvoering van het project van start gaat. Niet alleen de bestuursleden van de haven en de pont, maar ook wethouder Geerling Schippers heeft veel energie gestoken in de komst van het recreatietrefpunt. De wethouder heeft daarom op dinsdag 4 maart de symbolische eerste schep in de grond gezet.