SGP Dantumadiel bereid tot heroverweging windmolens

DAMWÂLD – De SGP ontving een tiental brieven van mensen uit Rinsumageast en Sybrandûs over het windmolenplan van SWED tussen Rinsumageast en Dokkum. De briefschrijvers willen dat tegengaan door het bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel te “corrigeren.” In dat bestemmingsplan is namelijk de zinsnede opgenomen dat windenergie mogelijk is op die plaatsen die de provincie in de “Houtskoolschets Windstreek 2011” aangeeft. De briefschrijvers zouden graag zien dat de gemeenteraad die zinsnede schrapt.

Op de website van SGP Dantumadiel staat een open brief aan de inwoners van Rinsumageast en Sybrandahûs, waarin de SGP laat weten dat zij bereid is het bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel tussentijds te herzien. “Normaal doe je dat niet,” aldus gemeenteraadslid Tom Bakker, “maar wij in dit geval zijn wij bereid een uitzondering te maken. Wij vinden dat de windmolens bij de behandeling van het bestemmingsplan niet de aandacht hebben gekregen die ze verdienden. Bovendien is windenergie door de voortgaande maatschappelijke discussie duidelijk in een ander licht komen te staan.”

De SGP wijst er wel op dat een herziening van een bestemmingsplan niet eenvoudig is. “Als je als gemeenteraad een bestemmingsplan wilt herzien, moet je voldoende gelegenheid geven voor inzage en inspraak. Alles is gebonden aan wettelijke voorschriften en termijnen en daar moeten we ons natuurlijk aan houden. Een bestemmingsplan verander je niet zo maar.”