Regeling voor bewindvoering GGZ-cliënten per 2015 stopzetten in Dongeradeel

DOKKUM – Een groot aantal GGZ cliënten heeft in het dagelijks leven problemen met zaken betreffende het persoonlijk financieel beheer. Voorheen namen hulpverleners van de GGZ deze taak op zich, maar dat mag niet meer. Dit in verband met belangenverstrengeling en ongewenste situaties. Het financieel beheer kan wel ter hand worden genomen via bewindvoering of met hulp van de sociale omgeving.

Indien GGZ-cliënten tevens bijstandsgerechtigd zijn, voert de gemeente thans nog bepaalde taken uit (betaling van huur en betaling van andere vaste woonlasten). In het laatste geval maakt de gemeente rechtstreeks gelden over aan woningbouwstichting en energieleverancier.

Met deze werkwijze wordt voorkomen dat oplopende schulden ontstaan bij GGZ-cliënten, dat cliënten worden afgesloten van energielevering of dat uitzetting uit de woning dreigt met alle gevolgen van sociale ontregeling van dien. Kosten van bewindvoering kunnen doorgaans niet door GGZ-cliënten worden betaald.

De CDA-fractie vraagt daarom in de eerstvolgende reguliere Gemeenteraadsvergadering aan het college van B&W of de betaling van huur en vaste lasten, door de gemeente voor cliënten van de GGZ met een bijstandsuitkering, per 1 januari 2015 stopt i.v.m. bezuinigingsmaatregelen.