Provinciale regeling leefbaarheid in plattelandsgebieden

BURGUM – Verenigingen en stichtingen konden tussen 24 mei en 6 juni subsidie aanvragen voor de provinciale regeling leefbaarheid in plattelandsgebieden. Middels deze regeling stelt de Provincie Fryslân subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Voor de regio’s de Waddeneilanden, Noordoost Fryslân, Noardwest Fryslân, Zuidoost Fryslân en Zuidwest Fryslȃn is per regio een bedrag van € 200.000 beschikbaar.

Noordoost Fryslân

Het streekplatform Noordoost Fryslân heeft de subsidieaanvragen die ingediend zijn voor de regio Noordoost Fryslan beoordeeld en van advies voorzien.

Baden naar de toekomst, “it Baeijersplak” Garyp

In Garyp wordt zeer actief gewerkt aan de dorpsontwikkeling. Daarbij wordt ingespeeld op krimp en vergrijzing. Zo wordt de voormalige zuivelfabriek omgebouwd tot een voorziening voor ouderen met verzorgd wonen en is de coöperatie Enerzjy opgericht met als doel Garyp groene energie te laten gebruiken. Het openluchtzwembad “it Baeijersplak” heeft subsidie gevraagd om het zwembad te verbeteren.

Deze kwaliteitsimpuls bestaat o.a. uit: het reduceren van energiegebruik door gebruik te maken van duurzame energie (zonnepanelen en zonneboiler); vergroten zonneweide; aanpassen kleedruimten met gebruik van duurzame materialen; aanpassen opslagruimte; upgrading bestrating en aanpassing zuiveringsinstallatie zodat het weer aan de wettelijke bepalingen voldoet. Met het uitvoeren van de kwaliteitsimpuls hefet het zwembad weer een duurzame toekomst.

Subsidie

Het streekplatform Noordoost Fryslân beoordeelt het project positief. De stichting ontvangt een subsidiebedrag van € 45.000. De totale kosten van het project zijn €365.000.

Aankoop Kerklokaal door Stichting Oan ‘e dyk

Het al meer dan 200 jaar oude kerklokaal aan de dijk in Paesens heeft altijd al een sociale functie gehad. In 2007 stond het gebouw al jaren leeg en mocht de Stichting Oan ‘e Dyk het huren. Sindsdien worden er allerlei activiteiten georganiseerd door de Stichting en is er een imkerij en een winkeltje met streekproducten. Het college van Kerkrentmeesters (eigenaar van het gebouwtje) heeft aangegeven het te gaan verkopen. De Stichting, als huurder, wil het pand graag in eigendom verwerven om er bestaande maar ook nieuwe activiteiten in plaats te laten vinden. De Stichting heeft de eerste koop.

Subsidie

Het streekplatform Noordoost Fryslân beoordeelt het project positief. Stichting oan ‘e dyk ontvangt een subsidiebedrag van € 17.500.De totale kosten van het project zijn 100.000.