Klappie van Appie!

DOKKUM – Nou, gien voetbal… gustern ’t spoar wat bijster, in bitsje van slach. Op disse sundagmorgen ook gien statistieken die sien late dat we weer genoaten hewwe van een moaie pot op ’t sportcomplex van Be Quick. Saai! Ût pure baldadichhied hew ik een pilske pakt. ’t Is een Warsteiner, Haalt in de Angeböt. Ja je mutte toch wat op disse Laizy Sunday. Je mutte d`r ook met ûtsien wèr je je bier hale. D`r skient een soart van sociale controle te bestaan omtrent drankgebrûk in Dokkum en omstreken. Laatst hew ik dèr ook al wat over skreven,

’t Betrof toen een bepaalde supermarktketen. Het frapante vond ik dat diezelfde keten in opspraak kwam deur het afkeuren van een valentinestûtsje tussen twee Lesbisch, ergens in den lande. Dat paste niet binnen hun beleid. Ze wille wel bier verkope maar, tegelyk geve ze d`r een advies bij voor een afkicktraject. En ’t winkelpersoneel hewt ook ’t idee van hunself dat ze dèr bekwaam in binne.

Ik hoarde nou krekt op de radio dat de overhied bij diezelfde keten ook de ûtgifte van paspoorten en rijbewizen onderbringe wil. Nou dan binne we helemaal klaar. Via de klantenkaart kinne ze dan sien hoeveel bier je in de week hale en vervolgens kinne ze aan het BSNnummer sien as je je wel gedrage in de samenleving. En as je een keer een overtreding make, kinst furt naar dien rijbewiis fluite. Ik zeg; ,,Foei! U krijgt een klappie van Appie!”

Harmen Poortman