Kinderen Tytsjerksteradiel kunnen meedoen dankzij Leergeld

BURGUM – Tytsjerksteradiel stelt tot eind 2015 een bedrag van € 26.000 beschikbaar om kinderen uit de gemeente de mogelijkheid te geven mee te doen aan activiteiten zoals zwemlessen, schoolreisjes en sporten. Steeds meer kinderen kunnen door financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Door samen te werken met Stichting Leergeld, wil Tytsjerksteradiel gezinnen met lage inkomens in de gemeente op dit vlak ondersteunen.

Sociale uitsluiting

Kinderen die niet aan dezelfde activiteiten als hun leeftijdsgenootjes mee kunnen doen, staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De gemeente Tytsjerksteradiel wil deze sociale uitsluiting van kinderen voorkomen. Ieder kind moet kunnen deelnemen aan activiteiten op en rond school. De samenwerking met Stichting Leergeld moet daarvoor zorgen.

Leergeld is al langer actief in de gemeente, maar kan vanwege toenemende vraag niet altijd ieder kind helpen. Met de extra bijdrage en het bekender maken van de mogelijkheden kan het uitstekende werk van Leergeld worden voortgezet. Scholen, kerken en verenigingen kunnen kinderen en hun ouders wijzen op de kans om via Leergeld toch mee te kunnen doen.

Wethouder Houkje Rijpstra: “Mei Leergeld hawwe wy yn ús gemeente in fangnet foar bern om – nettsjinsteande jildkrapte yn it gesin – dochs gewoan bern wêze te kinnen. Ut in rapport fan de Kinderombudsman hat bliken dien dat net meidwaan kinne foar in bern libbenslang syn spoaren nei lit. Ik fyn it dêrom fan grut belang om krekt foar bern wat ekstra’s te dwaan.”

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld adviseert en ondersteunt gezinnen met lage inkomens. Dit kan een bijdrage zijn in de kosten voor zwemlessen, schoolreisjes, contributie voor de sportclub, sportkleding of muziekles. De stichting maakt hierbij het geld niet over naar de mensen zelf, maar maakt rechtstreeks afspraken met bijvoorbeeld een zwembad of sportvereniging. Ook wordt gestreefd naar een samenwerking met het Jeugdcultuur- en het Jeugdsportfonds om de mogelijkheden voor kinderen in Tytsjerksteradiel te vergroten.