Inwoners centraal, niet de regels

Instalatie gemeenteraad DantumadielDAMWÂLD – Vanmorgen heeft het nieuwe college van Dantumadiel zich gepresenteerd aan de ambtelijke organisatie. Nadat de collegeleden zich kort hadden voorgesteld, vertelden ze met welke onderwerpen ze zich gaan bezighouden.

Het college vormt een hecht team. Samen met de medewerkers gaan ze een aantal spannende uitdagingen aan. Het college vraagt van de medewerkers een nog opener houding. Wij moeten allemaal initiatieven durven te benaderen vanuit de houding van: meehelpen aan ideeën die worden voorgesteld, helpen belemmeringen weg te nemen, “Inwoners staan centraal, niet de regels”.

Volgens wethouder Roelof Bos, die kort inging op het coalitieakkoord ‘Ien mei de mienskip’, is deze houding noodzakelijk in de huidige tijd. “De laatste jaren is er een kentering gaande in de verzorgingsstaat. We hebben teveel op de overheid geleund en dat leidt niet altijd tot de beste oplossingen en is ook niet meer te financieren. De overheid moet loslaten en meer overlaten aan inwoners, verenigingen en organisaties. Dit vraagt om een omslag van college, raad, inwoners en hun verenigingen en organisaties, maar ook van de medewerkers van de gemeente”.

Het nieuwe college van Dantumadiel bestaat uit burgemeester Sicko Heldoorn, wethouders Roelof Bos, Emke Peterson en Gerben Wiersma.