Herinrichting nieuw natuurgebied Klyndobbe afgerond

FEANWALDEN – Klyndobbe2 Klyndobbe3Ten noorden van Feanwâlden ligt een nieuw natuurgebied: Klyndobbe. Ruim 50 hectare boerenland is hier omgevormd tot natuur.In een deel van het gebied kunnen kleine bootjes en kano’s varen. Ook is er nu een eenvoudig voetpad voor wandelaars.De herinrichting is uitgevoerd door de Gebiedscommissie Bûtefjild, in opdracht van provincie Fryslân. Op 28 augustus vond tijdens een feestelijke bijeenkomst de officiële opening plaats.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Graach sprek ik oer ‘natuer fan minsken’, en dat is hjir it gefal. It is in natuerprojekt foar minsken troch minsken. Ien om grutsk op te wêzen!“

Klyndobbe ligt tussen de natuurgebieden de Sippenfennen en De Houtwiel. In groter perspectief draagt Klyndobbe bij aan de verbinding tussen de Groote Wielen en de Zwagermieden. De helft van het gebied is moeras en water, de andere helft is vochtig grasland dat geschikt is voor onder andere weidevogels. Het land hoorde bij de boerderij van de familie De Groot, die nu de rol van beheerder op zich neemt. In overleg met hen is gekozen voor de naam ‘Klyndobbe’. Deze naam werd in het verleden ook gebruikt, in een tijd dat er op dezelfde plek nog water en moeras lag.

Geschikt voor kanoërs, wandelaars en fietsers

Een deel van het nieuwe natuurgebied is geschikt voor kleine bootjes en kano’s met een diepgang van maximaal 80 centimeter. Aan de zuidzijde en aan de oostzijde is Klyndobbe bereikbaar via een brug in de Boargemaster Nautawei. Wandelaars kunnen genieten van een eenvoudig voetpad door het gebied. Het pad langs de noordkant van het water is in het broedseizoen afgesloten om verstoring van vogels te voorkomen.

De bestaande weg is voor een deel omgevormd tot fietspad.

Feestelijke opening

De herinrichting van het gebied ging in november 2013 van start en is deze zomer afgerond. Op 28 augustus vond er op het erf van de familie De Groot een feestelijke bijeenkomst plaats om de werkzaamheden af te sluiten. Gedeputeerde Johannes Kramer verzorgde hierbij de officiële opening. De inrichting van Klyndobbe is uitgevoerd door de Gebiedscommissie Bûtefjild. Deze commissie, die is ingesteld door de provincie Fryslân, heeft in samenwerking met provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Dantumadiel en natuurlijk de bewoners van het gebied en met ondersteuning van Dienst Landelijk Gebied, de plannen voorbereid en uitgevoerd.