Gevarieerd aanbod aan trainingen voor trainees in Noordoost Fryslân

Hoe ervaar je het werken als trainee? Wat verwacht jij van je werkgever en wat verwacht hij van jou? Hoe kun je netwerken en wat is de invloed van social media? Deze vragen stonden centraal tijdens een aantal trainingen die de trainees (Talinten foar Fryslân) in Noordoost Fryslân deze week volgden in het Streekhûs in Burgum.

100 uur opleidingen

Een uitgebreid aanbod aan trainingen is opgenomen in het regionaal opleidingsplan dat wordt bekostigd door Netwerk Noordoost en als extra faciliteit is aangeboden aan de ondernemers in deze regio. De Talinten foar Fryslân moeten 100 uren aan opleidingen volgen, waarvan 70 uur uit een opleidingsplan. Van de 66 trainees die werkzaam zijn in Noordoost Fryslân, doen er 31 mee aan het regionaal opleidingsplan.

Trainingen door mensen uit de regio

Het merendeel van deze trainingen wordt verzorgd door mensen uit het netwerk in de regio. Hierbij gaat het om trainingen als regiomarketing, de invloed van social media, werkethiek en netwerken, scrum, politiek doe je zo, een veldbezoek aan De Alde Feanen, hoe schrijf je een zakelijke tekst of beleidsstuk, presentatietechnieken en diverse symposia. Medewerkers van projectbureau De Centrale As, de Ondernemersfederatie ONOF, dwaande-ambassadeurs Geesje Duursma van Duursma-Advies en Sterc, bureau voor internet&marketing, de Kenniswerkplaats en medewerkers van gemeenten werken eraan mee om de trainees praktische kennis, tips en vaardigheden mee te geven. Trainees doen hiermee op diverse terreinen kennis op en maken bovendien op deze manier kennis met (de mensen in) het netwerk waarin zij werkzaam zijn. Dit netwerk kan hen goed van pas komen bij het vinden van een baan.

Talint foar Fryslân

De subsidieregeling Talint foar Fryslân van de provincie Fryslân maakt het financieel aantrekkelijk voor Friese werkgevers om voor één jaar een talint in dienst te nemen. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: de werkgever ontvangt een subsidie en het talint kan een jaar lang werkervaring opdoen.