Gemeenten in NO Fryslân gaan samenwerken in natuur- en duurzaamheidseducatie

BURGUM – Kennis over natuur, milieu en landschap vergroot betrokkenheid bij de regio en maakt bewust en trots! Vijf wethouders en één burgemeester uit de zes Noordoost Friese gemeenten ondertekenden daarom vanmiddag in kweldercentrum Noarderleech in Hallum, de intentie om intensief te gaan samenwerken op het gebied van Natuur- en Duurzaamheidseducatie. Hiermee zetten de drie NME-centra in de regio een belangrijke stap vooruit.

UurNatuur

NME-centrum De Klyster, NME-Tytsjerksteradiel en NME-Achtkarspelen verzorgen sinds jaar en dag Natuur- en Duurzaamheidseducatie voor het basisonderwijs in vijf gemeenten. Oorspronkelijk stond NME voor Natuur- en Milieueducatie. Deze naam dekt de lading echter niet meer. Onder de naam UurNatuur verzorgen de centra arrangementen op het gebied van Natuur en Duurzaamheid in eigen regio. Binnen een arrangement worden aanbieders, onderwijs en begeleiders bij elkaar gebracht. De centra kunnen hierdoor goed aansluiten bij de wensen van de scholen maar ook bij gemeentelijk beleid.

Krachten bundelen

Ieder centrum beschikt over een ploeg actieve vrijwilligers die jaarlijks duizenden kinderen bereikt. De NME-Centra hebben nauwe samenwerkingsverbanden met regionale partners als It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Agrarische Natuurverenigingen en Landschapsbeheer Friesland. De huidige kleinschaligheid maakt de afzonderlijke centra alleen wel kwetsbaar. Bovendien zijn projecten over de Noardlike Fryske Wâlden, of over het riool, niet aan gemeentegrenzen gebonden. Daarom zochten de centra elkaar steeds meer op. Om de continuïteit en de borging van NME ook in de toekomst te garanderen was het wenselijk om de krachten te bundelen.

Ieder kind minimaal één topervaring in de natuur’

Met de samenwerking geeft de regio invulling aan het Akkoard fan Earnewâld, dat in 2009 ondertekend is door de wethouders van gemeenten in heel Fryslân, met als doelstelling: ‘Ieder kind minimaal één topervaring in de natuur’. Gedeputeerde Kramer stond aan de wieg van de samenwerking en pleitte voor een lange termijn ambitie. Bij de samenwerking sluit ook Ferwerderadiel aan, zodat alle 100 scholen in de regio bediend kunnen worden. De locatie Noarderleech staat symbool voor het vergrote bereik van de centra. De dijk biedt een prachtig uitzicht over de regio. Sebastiaan Laarman van It Fryske Gea vertelde een inspirerend verhaal over de geschiedenis van de locatie en het belang van educatie.

Een bijzondere plaats om een duurzame keuze te maken, volgens de bestuurders. De totstandkoming van één organisatie voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie zal gefaseerd verlopen. De komende 2 jaar staan in het teken van de praktische samenwerking. Om te beginnen zal er een gemeenschappelijk aanbod onder de naam UurNatuur richting de 100 basisscholen uitgaan. Na die 2 jaar moet duidelijk zijn welke organisatievorm het beste past.