Dongeradeel steunt plannen voor opwekken duurzame energie

DOKKUM – In de gemeente Dongeradeel werken diverse initiatiefnemers aan plannen voor het opwekken van duurzame energie. Zo komt er mogelijk een ‘sinnegreide’ bij Dokkum en in een aantal dorpen is een energiecoöperatie opgericht. De energiecorporaties gaan investeren in het opwekken van duurzame energie. De gemeente stimuleert deze initiatieven.

Energiecoörporaties zijn erop gericht een duurzame energievoorziening te bevorderen. Metslawier is samen met Oosternijkerk en Ee de energiecoöperatie ECODon gestart en heeft inmiddels een startbijdrage van €2.000 van de gemeente ontvangen. In Ternaard is de Energiecoöperatie Ternaard opgericht. Ternaard krijgt hiervoor ook een bijdrage van €2.000.

Als onderdeel van het locatieonderzoek voor de sinnegreide, organiseerde de gemeente begin februari een informatieavond voor bewoners en ondernemers in het gebied Trije Terpen/Zuiderschans. Dit gebied lijkt het meest geschikt voor de realisatie van een park met zonnepanelen. De gemeente zoekt nu in overleg met de bewoners en ondernemers in dit gebied naar de beste locatie en landschappelijke inpassing voor de sinnegreide. Vervolgens wordt de financiële haalbaarheid van het plan verder onderzocht en de belangstelling voor deelname gepeild.