College Kollumerland c.a. brengt werkbezoek aan project Watersportdorp Kollum

KOLLUM – Maandagmiddag 16 juni 2014 brengt het college van de gemeente Kollumerland c.a. een werkbezoek aan het project Watersportdorp Kollum. Dit omvangrijke project, dat Kollum op de watersportkaart zet, is volop in uitvoering. B en W laten zich maandag voorlichten over de stand van zaken van de werkzaamheden.

Met het project Watersportdorp Kollum kan het dorp zich verder ontwikkelen als regionaal centrum op het gebied van watersport en als toegangspoort tot het Lauwersmeergebied en de Waddenzee. Kollum wil zich presenteren als een aantrekkelijke pleisterplaats voor de (water)toerist met kleine bootjes, zeilboten en grote kruisers. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verbeteren van de vaarbereikbaarheid aan de noordkant en het realiseren van aanlegplekken nabij het centrum. Inmiddels is het project flink op stoom. Een reden voor B en W de vorderingen te aanschouwen.

Eiland

Er is gestart met het creëren van een groene omgeving rond het water bij de Tochmalaan. Oude beplanting en bomen zijn weggehaald en in het najaar van 2014 begint de aanleg van het park. De afgelopen weken is de Sylsterryd uitgebaggerd, zodat grotere motorboten door kunnen varen van de jachthaven naar het eiland achter woonzorgcentrum Meckama State. Op dit moment wordt er nieuwe beschoeiing om het eiland aangebracht. Hierbij krijgt de aannemer hulp van studenten van de Friese Poort in Drachten.

Paden

Later dit jaar komt er nieuwe damwand langs het water vanaf het bruggetje Cantecleer-Rijdstraat tot aan de Prinsenhof. Op de aanlegplaatsen worden paaltjes met verlichting en een stroomvoorziening geplaatst. Verder start de aanleg van een nieuw, 3,50 meter breed pad van de Tjerk Hiddesstraat via het Nieuwpad naar de Mr. Andreaestraat. De nieuwe ‘driepootbrug’ verbindt het geheel met het eiland. De paden van noord naar zuid langs het water zullen deze zomer worden vervangen en verbreed naar 2,50 meter. Ook worden ze doorgetrokken tot de nieuwe brug in de Tochmalaan. Vervanging van de fietsbrug bij de Rijdstraat staat dit najaar op de planning.

Meckemabrug

Een van de omvangrijkste klussen is de vervanging en verhoging van de Meckemabrug in de Tochmalaan. Dit gebeurt in het voorjaar van 2015. De doorvaarthoogte gaat van 1,60 meter naar 3 meter. Langs de Tochmalaan en op de brug komt een apart fiets- en voetpad. Uitvoering van het project Watersportdorp Kollum is mede mogelijk door steun uit Netwerk Noordoost. Dit is een samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân.