Chronisch Gehandicapten Korting niet gegarandeerd door Dongeradeel

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel heeft vanmiddag op indirecte wijze toegegeven dat zij nog geen beleid heeft kunnen maken op het uitkeren van de ‘Tegemoetkoming in de kosten voor Chronische Gehandicapten’ aan cliënten die overgeheveld zijn door het Centraal Administratie Kantoor naar de gemeenten. Voor het einde van 2014 lijkt het erop dat het uitkeren van deze tegemoetkoming nog wordt gehandhaafd door het CAK. De Chronisch Gehandicapten Korting komt geheel te vervallen.

De gemeente Dongeradeel is hier niet op voorbereid en heeft aan één of meerdere cliënten aangegeven dat hier zo mogelijk voor het einde van 2015 een oplossing voor komt. Voor een gezin met een chronisch gehandicapt lid scheelt dit circa € 400,00 per jaar. Het verdere verloop van het te maken beleid zal gecommuniceerd worden met de bevolking via de officiële mediakanalen.