Brief huishoudelijke hulp had zo niet mogen worden verzonden

DAMWÂLD – In Dantumadiel hebben honderden ouderen en mensen met een beperking een brief gehad van de gemeente waarin stond dat zij vanaf 1 januari 2015 geen huishoudelijke hulp meer krijgen. De SGP vindt dat die brief zo niet had mogen worden verzonden. “Als je zo’n brief verstuurt, voel je niet aan wat dat met mensen doet; je houdt er in ieder geval geen rekening mee. Zo ga je niet met mensen om. Vergeet niet dat het gaat om mensen die het toch al niet makkelijk hebben,” zo zegt Bakker, die voor de SGP in de gemeenteraad zit.

De brief is een gevolg van het besluit van de gemeenteraad om de huishoudelijk hulp per 1 januari 2015 helemaal af te schaffen. “Op zich waren wij het daar wel mee eens; er moet immer bezuinigd worden. Maar wij hebben het college wel uitdrukkelijk gevraagd de mensen zoveel mogelijk persoonlijk te informeren. Niet enkel door een koud briefje, maar door een bezoekje, een telefoontje, of op zijn minst een informatieavond.”

In de raadsvergadering van 23 september diende de SGP een motie in met een verzoek om “bestaande rechthebbenden zoveel mogelijk persoonlijk te informeren.” Wethouder Bos raadde de motie toen af. Om de mensen persoonlijk te informeren vond hij niet nodig; hij vond dat het op een andere manier ook wel kon. Bovendien vond hij het te duur. Bij de behandeling van de motie liet de SGP weten dat het wat haar betreft best wat mocht kosten. Uiteindelijk stemde bijna de hele gemeenteraad met de motie in. Alleen het CDA en twee van de drie CU-raadsleden stemden tegen.

Volgens mij heeft het college niets met de motie gedaan,” aldus Bakker. “Ik hoor tenminste alleen maar van brieven. Van bezoekjes, telefoontjes of een informatie-avond is mij niets gebleken. Dat is niet netjes van het college. Het mag een verzoek van de gemeenteraad niet zo maar naast zich neerleggen. Daar is het laatste woord dan ook nog niet over gezegd.”

Bakker begrijpt dat de brief veel vragen opgeroepen heeft. “Wij openen geen meldpunt voor klachten, maar voor vragen kunnen de mensen altijd bij ons terecht: 0511-424371 of tbakker@dantumadiel.eu.