Alle Flootman vrijwilliger van het jaar in Dantumadiel

Alle Flootman1DAMWÂLD – Op donderdag 20 februari reikte wethouder Ronald Dijksterhuis de onderscheiding ‘Vrijwilliger van het Jaar 2013’ uit aan de heer Alle Flootman uit Damwâld. Deze jaarlijkse onderscheiding is bedoeld om mensen in het zonnetje te zetten die zich op een uitzonderlijke wijze en gedurende een langere periode vrijwillig hebben ingezet voor de medemens, het dorp, de kerk of andere zaken.

De heer Flootman verricht vrijwilligerswerk voor organisaties die werkzaam zijn voor de inwoners van de gemeente Dantumadiel en omgeving en voor hulpbehoevenden ver buiten onze landsgrenzen.

Ook particuliere hulpvragers doen nooit tevergeefs een beroep op hem.

Een kleine opsomming van organisatie waarvoor dhr. Flootman zich inzet:

– Hij is sinds 1994 penningmeester en daarna ook voorzitter van Maerista Roemenië.

– Vanaf 2007 is hij actief bestuurslid voor de Stichting Damwoude- India (project Karunai Jeevan).

– Vanaf 2009 is hij voorzitter van de kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente van Damwâld.

– Hij is medeoprichter van de Voedselbank Dantumadiel.

– Hij assisteert dhr. Jilisen eigenaar van de vruchten- en fruittuin “de Borken”.

– Hij is onafhankelijk voorzitter van woonlocatie it Lijsket te Oentsjerk.

De onderscheiding “Vrijwilliger van het jaar” wordt dit jaar voor de elfde keer uitgereikt. Met deze prijs wil de gemeente zichtbaar maken dat zij belang hecht aan het vele vrijwilligerswerk dat gelukkig nog door veel mensen in Dantumadiel wordt gedaan.