Wob-verzoeken niet meer indienen per e-mail

BURGUM – Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel heeft besloten dat het met ingang van dinsdag 16 juli 2013 niet meer mogelijk is Wob-verzoeken per e-mail bij de gemeente in te dienen.

Momenteel wordt een groot aantal verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) per e-mail ingediend. Vaak gaat het om oneigenlijke Wob-verzoeken. Dit zijn verzoeken die niet gericht zijn op het verkrijgen van informatie, maar op het verdienen van geld.

De verzoekers maken hierbij gebruik van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig besluiten en het Besluit proceskosten bestuursrecht. Ze veronderstellen dat hun Wob-verzoek niet tijdig is afgehandeld. Vooral kort voor de vakantieperiodes komen veel van dit soort Wob-verzoeken binnen.

E-mail biedt dergelijke verzoekers de mogelijkheid op een eenvoudige manier een identiek Wob-verzoek tegelijkertijd bij een groot aantal gemeenten in te dienen. Het gaat dus om oneigenlijk gebruik van de Wob en daarnaast om gemeenschapsgeld dat de gemeente eventueel zou moeten uitbetalen. Daarom vindt het college het op dit moment ongewenst de mogelijkheid te bieden om Wob-verzoeken per e-mail in te dienen. Het blijft natuurlijk wel mogelijk om per brief een Wob-verzoek in te dienen.

Geef een reactie