Uitwerking Organisatie Regiomarketing & Gastheerschap van start

REGIO – Het actieonderzoek naar de nieuwe organisatie van regiomarketing en gastheerschap in Noordoost Fryslân is vorige week gestart. Hanneke Schmeink en Theo de Bruin voeren de komende maanden gesprekken met ondernemers en verschillende belanghebbende partijen om op basis hiervan een advies uit te kunnen brengen over hoe de nieuwe organisatie in de regio vorm moet krijgen.

Achtergrond

In 2012 werd een onderzoek uitgevoerd naar de taken en positie van de VVV Lauwersland. Op basis van deze resultaten werd eind vorig jaar de subsidierelatie met de VVV Lauwersland beëindigd. Begin dit jaar constateerden de Lauwerslandgemeenten op basis van een eerste inventarisatie dat er te weinig samenhang was voor het voortzetten van de Fries-Groninger samenwerking. De gemeenten besloten daarom deze samenwerking op het gebied van marketing en gastheerschap niet langer voort te zetten.

Nieuwe organisatie van regiomarketing en gastheerschap

De komende tijd wordt onderzocht hoe de toeristische informatievoorziening, productontwikkeling en marketing en promotie in Noordoost Fryslân het beste georganiseerd kan worden. Doelstelling is om krachten en geldstromen zoveel mogelijk te bundelen. Zo krijgen de uitvoering van de regiomarketingcampagne Dwaande en de ondersteuning van ondernemersnetwerken als het Gastengilde en de Ziesa kaartenclub in elk geval een plek in de nieuwe organisatie. In de uitwerking moet ook duidelijk worden in hoeverre de doelstellingen en activiteiten van Markant Friesland in een (nieuwe) toeristische organisatie kunnen worden geïntegreerd. Eveneens wordt er bekeken hoe Noordoost Fryslân slim kan aansluiten op de ontwikkelingen op provinciaal niveau.

Interviews ondernemers

Hanneke Schmeink en Theo de Bruin starten deze week met de eerste gesprekken. De komende maanden worden verschillende ondernemers en belanghebbenden benaderd voor een interview. Dit zullen vooral recreatieondernemers zijn, die een bepaalde achterban kunnen vertegenwoordigen en informeren. Mocht u als recreatieondernemer de komende tijd echter niet worden benaderd of door uw collega-ondernemer worden geïnformeerd, maar u wilt wel graag bij het onderzoek betrokken zijn, neemt u dan rechtstreeks contact op met Hanneke Schmeink of Theo de Bruin, via info@hannekeschmeink.nl.

Planning

Na de zomer wordt het onderzoek afgerond en wordt duidelijk hoe de nieuwe organisatie in de regio vorm moet krijgen. Deze organisatie zal in 2014 van start gaan.

Geef een reactie