Reconstructie Westergeest van start

WESTERGEEST – Op maandag 28 oktober 2013, ’s middags om half drie, verricht wethouder Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. samen met de heer Kooistra van het Plaatselijk Belang Westergeest de eerste handeling in verband met de reconstructie van Westergeest.

De bestaande rijbaan van de Eelke Meinertswei, Bumawei en Van Teyenswei in Westergeest, wordt versmald en opnieuw geasfalteerd. Langs de gehele Eelke Meinertswei wordt een voetpad aangelegd. Dit wordt aangelegd met gebakken bestrating dat vrijkomt.

Op de wegen Eelke Meinertswei en Bumawei worden de kruisingen verhoogd, zichtbaar gemaakt en worden er wegversmallingen aangebracht. De gemeente hecht er waarde aan om de openbare ruimte in Westergeest zodanig in te richten dat het past bij de (toekomstige) functies van het dorp. Het project is in samenwerking met Plaatselijk Belang Westergeest en Veilig Verkeer Nederland tot stand gekomen.Als gemeente willen we graag dat de inwoners trots zijn op hun dorp.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in juni 2014 afgerond. De totale kosten van het project zijn € 564.000,-.

Riolering
Binnen de bestaande riolering bevinden zich een aantal plekken, die aan vervanging toe zijn. Dit wordt door middel van relining verholpen. Door deze methode wordt er een nieuwe buis in de bestaande riolering aangebracht.
Een groot voordeel hiervan is dat de gehele fundering niet verwijderd hoeft te worden. Dit zorgt voor minder overlast voor de bewoners.

Verkeershinder
In de volgende straten doen zich in de periode van 28 oktober 2013 tot juni 2014 riolering- en wegwerkzaamheden voor: Eelke Meinertswei, de Bumawei, de Kertiersreed, de Prellewei en een gedeelte van de van Teyenswei in Westergeest.
In Westergeest is hierdoor op bovengenoemde wegen verkeershinder te verwachten. Om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen worden de wegen in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk voor alle doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer wordt door middel van borden via andere wegen omgeleid. De belbus van Arriva zal zo nodig stoppen op de kruising Eelke Meinertswei en de Simmerwei.

Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken.

Geef een reactie