Project Adelaar b.v. aan de Markt in Burgum begin 2014 van start

BURGUM – Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel heeft de gemeenteraad vandaag per brief geïnformeerd dat er overeenstemming is bereikt tussen de in het project betrokken partijen en dat vast staat dat het project zal worden gerealiseerd conform de eertijds beoogde planning en uitgangspunten.

Het te realiseren project is volgens deze brief qua programma en participanten overeenkomstig het in december 2012 gekozen projectvoorstel van Adelaar b.v., d.w.z. dat de begane grond wordt ingevuld door een Jumbo-winkel c.a., de eerste verdieping door Action c.a. en de volgende verdiepingen met appartementen van Talant en enkele vrije sectorappartementen.

De ontwikkelaar heeft in een vroeg stadium Van Wijnen te Gorredijk als hoofdaannemer bij de projectuitwerking betrokken. Deze aannemer heeft een zeer strakke bouwplanning kunnen garanderen, dankzij toepassing van een moderne wijze van procesbeheersing. Het is de bedoeling dat al voor de Kerst 2014 de nieuwe Jumbo winkel de deuren opent. Twee zeer ervaren Jumbo-ondernemers, Jouke de Jong (Jumbo Grou) en Bert Nicolai (Jumbo Wolvega) gaan Jumbo Burgum samen tot een succes maken.

De omgevingsvergunning is reeds in oktober 2013 aangevraagd en er heeft al een toetsing plaats gevonden aan het bestemmingsplan en de welstandsbepalingen. Het advies van Hûs en Hiem is vertaald in het ontwerp. Deze weken vindt de verdere completering van de aanvraag plaats voor de toetsing aan het Bouwbesluit en overige relevante voorschriften. Na de verlening van de omgevingsvergunning zal de verkoop van de bouwkavel notarieel wordt afgehandeld.

De gemeente zal op korte termijn het overleg met belanghebbenden vervolgen over de herinrichting van de zuidzijde van de Markt, waarbij het aantal parkeerplaatsen en het gedeelte blauwe zone zal worden uitgebreid. Van de flinke uitbreiding van de gratis parkeergelegenheid profiteren alle ondernemers en bezoekers in Burgum.

Geef een reactie