Parkeren in een leefbare binnenstad

DOKKUM – Het parkeerbeleid voor Dokkum moet bijdragen aan de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het voorkomen van parkeeroverlast in de binnenstad en de wijken van Dokkum. Daarnaast is ook klantvriendelijk parkeren van groot belang voor de leefbaarheid van de binnenstad. Het college wil daarom belparkeren invoeren om achteraf betalen mogelijk te maken. Er is op dit moment geen financiële ruimte om vrij parkeren op de randparkeerplaatsen in te voeren. Aan de raad wordt daarom voorgesteld om dit alleen in te voeren als daar een bezuiniging tegenover staat.

Leefbare binnenstad

Een goed parkeerbeleid is van groot belang voor een leefbare binnenstad. Verschillende partijen hebben hierbij verschillende belangen; winkeliers, ondernemers en inwoners. De gemeente heeft de afgelopen periode met een vertegenwoordiging van deze partijen gesproken om een goede afweging te kunnen maken. Een variant die aan de meeste belangen tegemoet komt, is om in de binnenstad betaald parkeren in stand te houden en de randparkeerplaatsen en het parkeren buiten de binnenstad gratis te maken. De parkeer- en verkeersdruk in de binnenstad neemt hiermee af en bezoekers kunnen dan wel gratis parkeren dichtbij de stad. Ook neemt de parkeeroverlast in de woonwijken hiermee af. Om deze variant mogelijk te kunnen maken, moet er een bezuiniging van €133.000 worden gerealiseerd.

Twee scenario’s

Het college legt twee scenario’s voor aan de raad. Bij het eerste scenario wordt belparkeren ingevoerd, om zo het parkeren in de binnenstad en op de randparkeerplaatsen klantvriendelijker te maken. Daarnaast wil het colllege ook alvast de parkeerdruk in de wijken aanpakken, door ambtenaren te stimuleren in parkeergarage It Panwurk te parkeren. Verder houdt de gemeente bij het eerste scenario het huidige parkeerbeleid in stand. Bij het tweede scenario gelden dezelfde maatregelen en wordt daarnaast vrij parkeren op de randparkeerplaatsen ingevoerd, als de raad daar een bezuiniging tegenover zet.

Geef een reactie