Natuurwerkdag voor de 5e keer in De Houtwiel, Broeksterwâld

BROEKSTERWÂLD – Op zaterdag 2 november organiseert Landschapsbeheer Nederland de Natuurwerkdag. Voor de 5e keer stelt Staatsbosbeheer in Noard-Fryslân de Houtwiel bij Broeksterwâld als locatie beschikbaar. Wethouder Siepie Hylkema zal samen met de boswachters van Staatsbosbeheer de Natuurwerkdag in de Houtwiel openen en vervolgens met de vrijwilligers in het moerasgebied wilgen en elzen omzagen. 

Het omzagen van wilgen en elzen is nodig om de openheid van het landschap van moeras- en nat grasland te behouden. Er zijn namelijk bijzondere soorten die gebonden zijn aan het open moeras. In de Houtwiel broeden vogels als de roerdomp en de bruine kiekendief. Er zijn zelfs al enige tijd otters in het gebied. Ook is de kans groot op een ontmoeting met de wilde Exmoor-pony of de bijzondere heikikkers. De Houtwiel is onderdeel van het grote open natuurgebied Bûtenfjild tussen Leeuwarden en Lauwersmeer. 

De Houtwiel

De Houtwiel is een spannend moerasgebied met open water, bosjes en trilveen dat net als een matras beweegt als je er overheen loopt. Al vanaf de 15e eeuw is er in dit gebied turf afgegraven. Deze geschiedenis heeft geresulteerd in een oud verveninglandschap met rietlanden, lage hooi- en schraalgraslanden, poelen en brede wateren. De vervening heeft plaatsgevonden tot de 20e eeuw en daardoor is het lange tijd een moeilijk toegankelijk land voor vissers, jagers en kleine boeren gebleven. In de jaren ’50 is men begonnen met de ontginning van het gebied waardoor het radicaal veranderde in grasland. Gelukkig heeft Staatsbosbeheer er voor gezorgd dat grote gebieden gespaard zijn gebleven. Zelfs de ontgonnen gebieden zijn gedeeltelijk weer teruggegeven aan de natuur. De Houtwiel staat bekend om de bijzondere moerasvogels, zoals de roerdomp en porseleinhoen. De Houtwiel is het gehele jaar toegankelijk voor natuurliefhebbers. Meer informatie over het gebied is te vinden op www.staatsbosbeheer.nl/noardfryslan

De Natuurwerkdag

Elke eerste zaterdag van november organiseert Landschapsbeheer Nederland de Natuurwerkdag. De Natuurwerkdag 2013 vindt plaats op zaterdag 2 november. Op meer dan 400 locaties verspreid door het hele land kan jong en oud aan de slag op de mooiste plekken van Nederland. Het gehele jaar beschermt Staatsbosbeheer de rust voor de dieren die er leven. Voor één dag in het jaar wordt de rust verstoord, maar allemaal ter behoud van de bijzondere planten en dieren. De werkzaamheden worden traditioneel uitgevoerd met pistool- en beugelzagen, het echte handwerk. De vrijwilligers worden op de dag begeleid door boswachters en medewerkers van Staatsbosbeheer. Voor meer informatie over de Natuurwerkdag, zie www.natuurwerkdag.nl

Geef een reactie