Minder regels bij organiseren evenement in Dongeradeel

DOKKUM – Als de raad in oktober instemt met het nieuwe evenementenbeleid en de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening dan hoeft men bij het organiseren van een evenement in Dongeradeel niet meer altijd een vergunning aan te vragen. Voor evenementen met een klein veiligheidsrisico en waarbij de overlast voor derden beperkt blijft, hoeft de organisator dan alleen nog een melding bij de gemeente te doen.

Vereenvoudigde regelgeving en verlichting administratieve lasten

Om de regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor inwoners en bedrijven te verlichten zijn in de gemeente Dongeradeel al diverse vergunningen afgeschaft. Bijvoorbeeld de standplaatsvergunning, de collectevergunning en de horeca exploitatievergunning. Het afschaffen van de vergunning voor evenementen met een klein veiligheidsrisico, past helemaal in het dereguleringsbeleid van de gemeente Dongeradeel.

Promotionele waarde evenementen

Evenementen leveren een positieve bijdrage aan de promotie, het toerisme en de economie van de regio. Kernboodschap van de gemeente is dan ook dat evenementen georganiseerd mogen worden als de veiligheid kan worden gewaarborgd. Dit wil de gemeente zoveel mogelijk stimuleren. Vandaar dat voor evenementen met beperkte veiligheidsrisico’s straks een melding volstaat. Pas wanneer een evenement niet voldoet aan de voorwaarden voor een melding dan moet er een vergunning worden aangevraagd. Via een checklijst die binnenkort op www.dongeradeel.nl wordt gepubliceerd, kan eenvoudig worden nagegaan welke procedure gevolgd moet worden.

Nieuw evenementenbeleid

De kaders voor het toetsen en behandelen van vergunningaanvragen voor evenementen zijn opgenomen in het nieuwe evenementenbeleid dat in oktober aan de raad wordt voorgelegd. Dit beleid geeft voor alle betrokkenen duidelijk en helder weer onder welke voorwaarden een evenement kan worden georganiseerd.

Geef een reactie