Lijnbaan in Dokkum officieel geopend

DOKKUM – Donderdagmiddag 11 juli werd de Lijnbaan in Dokkum officieel geopend. Wethouder Pytsje de Graaf onthulde samen met aannemer Heijmans en aanwonenden het naambord. De Lijnbaan was een onverhard pad dat bij hevige regenval niet goed begaanbaar was. Er is daarom een verharde strook aangelegd van graskeien en er zijn straatkolken aangebracht. De herinrichting maakt deel uit van de opwaardering van Oostersingel en omstreken. 

De Lijnbaan ontleent de naam aan de touwslagerijen die Dokkum vroeger, als bruisende havenstad, rijk was. Touw moest altijd voorhanden zijn. Het benodigde touw werd gemaakt op touwslagerijen of lijnbanen; een smalle strook grond, soms honderden meters lang, waarop touw werd geslagen en in elkaar gedraaid. In de buurt van de Dokkumer Lijnbaanssteeg, langs het Oosterbolwerk, was in de 18e eeuw een touwslagerij.

Geef een reactie